Pilootproject opleiding Referentiearts Dementie 2023

*De eerste editie van de opleiding tot referentiearts dementie is volzet. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst via de inschrijfpagina*

 

Vlaanderen en het Brusselse Gewest tellen momenteel ongeveer 141 000 mensen met dementie. Prognoses gaan ervan uit dat het aantal tegen 2070 zal verdubbelen. In het kader van het pilootproject referentiearts dementie gaat in oktober 2023 de opleiding tot referentiearts dementie van start. Vlaanderen wil zo bij de huidige en de toekomstige artsen, meer kennis over dementie inzetten. Het doel van de opleiding is om artsen een handvat te bieden bij het vroegtijdig herkennen van signalen van dementie, het stellen van de juiste (zorg-)diagnose en collega artsen hierin te ondersteunen. De opleiding wordt uitgewerkt in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de expertisegroep chronische zorg van Domus Medica en geengageerde experten uit het veld.

Het pilootproject kadert in het dementieplan 2021-2025 dat de rol van de huisarts in de vroegtijdige herkenning van signalen van dementie, de diagnose en zorgdiagnose, de behandeling en de opvolging van de patiënt benadrukt .

Rol van de referentiearts dementie

In het dementieplan Vlaanderen is een referentiearts dementie een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog die advies geeft aan collega-artsen die met vragen over patiënten met dementie zitten. Op macroniveau signaleert de referentiearts dementie uitdagingen naar het beleid in overleg met de regionale Expertisecentra Dementie. Op mesoniveau heeft hij een sensibiliserende rol en werkt samen met de eerstelijnszone, lokale beleidsmakers en zorgvoorzieningen. Daarbij heeft hij ook een adviserende rol naar de eerstelijnszone en draagt hij zijn expertise in dementie actief uit. 

Doelgroep

Huisartsen, ouderenpsychiaters, geriaters of neurologen, CRA’s, … met een interesse in dementie en goesting om een engagement op te nemen in de ondersteuning van collega artsen in de regio.

Opleidingsprogramma

In het programma komen volgende relevante thema’s aan bod: epidemiologie, pathologie, zorgdiagnose, (niet)farmacologische benaderingen, palliatieve zorg, juridische en ethische aspecten, mantelzorgers, communicatie …

  • Module 1: Epidemiologie, concepten, maatschappijvisies – e-learning
  • Module 2: Pathologie – Categorieën van dementie, zorgdiagnose, richtlijnen – e-learning
  • Module 3: Zorgproces – Modellen, (niet)farmacologische benaderingen, preventie – e-learning
  • Module 4: Palliatieve zorg – e-learning
  • Module 5: Mantelzorgers – e-learning
  • Module 6: Signaalfunctie en intervisie – fysieke bijeenkomst

De totale duur van de opleiding wordt geschat op 24 uren. Je krijgt een unieke toegang (login) tot het leerplatform van het expertisecentrum dementie. Elke e-learning module kan gestart, gestopt en hervat worden op zelf gekozen momenten.

De eerste module start in de tweede helft van oktober 2023. De laatste module is een fysieke bijeenkomt op 14 december 2023 van 15u00 tot 19u00 in Brussel. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd.

Inschrijving

Inschrijven is in 2023 gratis en kan via deze pagina op de website van het expertisecentrum dementie.

Vragen? 

na het lezen van de informatie nog vragen? Deze kan u stellen naar referentiearts@dementie.be 

Meer informatie op deze presentatie van het kringloket van juni 2023

Flyer opleiding Referentiearts Dementie

Publicatie datum
14 jul 2023
Revisiedatum
14 jul 2023