Project huisartsarme zones Stad Antwerpen

Wanneer men naar de huisartsarme zones in Vlaanderen kijkt, kan men niets anders stellen dan dat er in heel wat wijken binnen de stad Antwerpen een huisartsentekort is.

Combineren we deze huisartsarme zones met het percentage inwoners met recht op verhoogde tegemoetkoming, dan merken we dat de druk op sommige wijken en de huisartsen die daar werken erg groot is. Het gevolg voor de inwoners van deze wijken is dat ze niet altijd tijdig gepaste en kwalitatieve zorg ontvangen. Het gevolg voor artsen is dat ze onder druk komen te staan en zich onvoldoende kunnen voorbereiden en aanpassen aan de veranderende zorgvraag.

Om ook in de toekomst een toegankelijke eerstelijnszorg te blijven garanderen aan alle inwoners in Stad Antwerpen, werkt Stad Antwerpen en Domus  Medica, wetenschappelijke beroepsvereniging van huisartsen, samen om dit op een gecoördineerde manier aan te pakken.

Domus Medica stelt dit plan op met de ondersteuning en goedkeuring van een stuurgroep met daarin vertegenwoordiging van Domus Medica zelf, Stad Antwerpen, SEL Amberes, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Universiteit Antwerpen, Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO), voorzitters van Antwerpse huisartsenkringen, aangevuld met mogelijke andere relevante partners.

Vertrekkend vanuit concrete aanbevelingen stelt de stuurgroep doelstellingen voorop, gekoppeld aan concrete acties om antwoord te bieden op het huisartsentekort in de stad Antwerpen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Domus Medica heeft binnen zijn structuur en onder het expertisedomein praktijkorganisatie een kenniscentrum rond huisartsarme zones opgericht. Daar kan u terecht met al uw vragen rond vestigen in Stad Antwerpen.

Daarnaast helpt dit kenniscentrum met het opstarten van uw praktijk in één van de prioritaire zones binnen Stad Antwerpen. Deze prioritaire zones zijn:

  • Linkeroever
  • Luchtbal
  • Deurne Noord
  • Oud-Berchem

We helpen u starten op juridisch, financieel, fiscaal, architecturaal, … gebied zodat u een volledig beeld krijgt van een huisartsenpraktijk in een prioritaire zone in Stad Antwerpen. We doen dit natuurlijk niet alleen maar met kwalitatieve partners die u van A tot Z willen helpen.

Focuszones

Miniatuurvoorbeeld