De implementatie van de BelRAI in woonzorgcentra

BelRAI Long Term Care Facility (LTCF)© wordt vanaf juni 2023 verplicht in alle woonzorgcentra. Elke nieuwe bewoner moet vanaf dan binnen de vier weken na opname met BelRAI geëvalueerd zijn. De implementatie van de BelRAI roept nog veel vragen op vanuit het veld. Wat is de meerwaarde van de BelRAI? Wat betekent dit nu concreet voor de praktijk? En welke rol kan de huisarts en CRA in een woonzorgcentrum opnemen rond de BelRAI?

Op deze pagina vindt u een aantal links naar webinars van o.a. het Agentschap Zorg en Gezondheid en andere informative pagina's waarin al veel van deze vragen worden beantwoord. 

Webinar Agentschap Zorg en Gezondheid: BelRAI LTCF algemeen (dec 2021)

Webinar Agentschap Zorg en Gezondheid: Draaiboek en pilootprojecten implementatie BelRAI LTCF (juni 2022)

Opleiding en introducties tot de BelRAI

  • Introducties op maat vanuit het FOD Volksgezondheid: U werkt in een zorgteam, u bent geïnteresseerd in BelRAI en u wil weten hoe dit werkt in de praktijk? U hebt al van BelRAI gehoord maar u weet niet juist wat het is? U wilt uw collega’s overtuigen van de meerwaarde van BelRAI op gebied van kwalitatieve zorgverlening? U wilt uw organisatie of uw team laten kennis maken met BelRAI? Stuur een mail naar belrai@health.fgov.be met de vraag voor een BelRAI introductie en u wordt gecontacteerd om verdere afspraken te maken.
  • Opleidingen en korte kennisclips over de BelRAI vindt u op de website van het Kwaliteitscentrum Diagnostiek
  • De Module 'Beleid Medische pathologie' (verwacht in het najaar van 2022) van de CRA basisopleiding gaat aan de hand van casuistiek van complexe zorg situaties en geriatrische ziektenbeelden uitgebreid in op de meerwaarde en werking van de BelRAI LTCF. De module richt zich zowel op het perspectief van het  bewonersbeleid als op het individuele zorgperspectief en is daarom voor CRAs én huisartsen interessant. 

 

Publicatie datum
26 jul 2022
Revisiedatum
29 aug 2022