Icoon_Preventie_Gezonheidspromotie Created with Sketch.
Expertisedomein
Preventie & gezondheidspromotie

Het expertisedomein Preventie en Gezondheidspromotie ging in 2017 van start. Dit expertisedomein wil inspelen op de toenemende preventietaken in de huisartsenpraktijk, die worden aangemoedigd vanuit het beleid. Om huisartsen te informeren en ondersteunen bij de uitwerking van hun preventiebeleid op praktijkniveau worden tools en methodieken ontwikkeld.

Dit expertisedomein is het centrale aanspreekpunt in preventie, zowel voor de huisartsen, de partnerorganisaties als de overheid.