Expertisedomein
Preventie & gezondheidspromotie

Het kennisdomein Preventie en Gezondheidspromotie ging in 2017 van start. Dit kennisdomein wil inspelen op de toenemende preventietaken in de huisartsenpraktijk, die worden aangemoedigd vanuit het beleid. Om huisartsen te informeren en ondersteunen bij de uitwerking van hun preventiebeleid op praktijkniveau worden tools en methodieken ontwikkeld.

Dit kennisdomein is het centrale aanspreekpunt in preventie, zowel voor de huisartsen, de partnerorganisaties als de overheid. Het is de bedoeling om deze positie de komende jaren te bestendigen en de inhoudelijke expertise verder uit te bouwen. Een belangrijk deel van de werking van dit kennisdomein is gebaseerd op de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid, die loopt van 2017 tot en met 2021.