Seksuele gezondheid

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid

LOK: Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid

Praten over seksuele gezondheid met uw patiënt is niet makkelijk. Domus Medica werkte samen met Sensoa en onder andere de Vlaamse vereniging van Seksuologen de gespreksmethodiek  ‘Onder vier ogen’ uit, om als arts seksuele gezondheid zelf ter sprake te brengen. Tijdens deze LOK geven we  concrete voorbeelden en handige tips om seksuele gezondheid aan te kaarten en af te ronden binnen het realistisch tijdsbestek van een huisartsenconsult.  Een huisarts én een seksuoloog geven deze vorming in duo.

In deze LOK leert u werken met de Onder Vier Ogen methode:

  1. Breng seksuele gezondheid zelf ter sprake
  2. Stimuleer de cliënt om zijn verhaal te vertellen
  3. Vat samen wat de cliënt vertelt
  4. Formuleer een aanbod

Vraag deze LOK-sessie aan

Praktische richtlijn aanpak geweld

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd. Het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van alle Vormen van Gendergerelateerd Geweld pleit voor een holistische opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld. Huisartsen spelen hierin een cruciale rol zowel op korte als op lange termijn. Niettemin hebben huisartsen slechts beperkte kennis van, ervaring met en vaardigheden in de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld. 

Om huisartsen te ondersteunen in de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld ontwikkelde het International Centre for Reproductive Health aan de Universiteit Gent een praktische richtlijn. Deze richtlijn kwam tot stand na een nationaal onderzoek bij huisartsen en nazicht van bestaande literatuur in opdracht van de FOD Volksgezondheid. In deze richtlijn vindt u waardevolle inzichten en concrete handvatten voor hulpverleners en instanties in de eerstelijnszorg, met als doel het vergroten van de effectiviteit en gevoeligheid bij het omgaan met deze complexe en gevoelige 
 

 

Mini-webinar: Hoe maakt u seksuele gezondheid bespreekbaar als huisarts?

In deze mini-webinar komen gesprekstechnieken, handvaten en doorverwijsadressen aan bod. Deze mini-webinar kwam tot stand door een samenwerking van het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sensoa. 

Zanzu

Zanzu faciliteert gesprekken rond seksualiteit met anderstaligen. Nederlandstalige informatie kan worden vertaald en voorgelezen in 13 verschillende talen. 

Anticonceptie

Richtlijn en steekkaart

Domus Medica ontwikkelde in 2012 een richtlijn rond hormonale anticonceptie, met bijhorende steekkaart. In 2019 werd een opvolgrapport opgesteld. 

Uit onderzoek blijkt dat huisartsen te weinig aandacht hebben voor het bevragen van contra-indicaties en het bespreken van omstandigheden waarin hormonale anticonceptie minder werkzaam is.
L. Peremans, E. Van Leeuwen, N. Delvaux, K. Keppens, H. Yikilkan

Hulpmiddelen

Zanzu

Zanzu faciliteert gesprekken rond seksualiteit met anderstaligen. Nederlandstalige informatie kan worden vertaald en voorgelezen in 13 verschillende talen. 

Allesoverseks.be van Sensoa

Via de kieswijzer van Sensoa kan de patiënt aanduiden wat belangrijk is bij de keuze van anticonceptie. Er wordt laagdrempelige informatie gegeven over de werking, betrouwbaarheid en prijs. 

Seksueel overdraagbare infecties

Themadossier: Seksueel overdraagbare infecties (SOI)

In België zien we een toename van de incidentie van seksueel overdraagbare infecties (SOI) zoals chlamydia, gonorroe en syfilis. Deze infecties verlopen vaak asymptomatisch. Bovendien is er een risico op complicaties met drastische gevolgen: PID, EUG, tubaire infertiliteit, verminderde motiliteit van spermatozoïden,… Er is ook een risico op perinatale overdracht.

Om de huisarts te ondersteunen en aan te moedigen het onderwerp ter sprake te brengen en meer opportunistisch te gaan screenen naar SOI, werd in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een themadossier voor de huisartsenpraktijk ontwikkeld.

Publicatie datum
31 okt 2022
Revisiedatum
31 okt 2022