Themadossier Vaccinaties

Algemeen

Het nut van vaccinaties moet beoordeeld worden vanuit een preventief denkkader.

Binnen het Expertisedomein Preventie en Gezondheidsbevordering hanteren we daarom het criterium dat we enkel die preventieve activiteiten aanraden waarvan het nut bewezen is met de sterkste wetenschappelijke onderbouwing, meer specifiek door CEBAM gevalideerde richtlijnen.

COVID-19 / Coronavirus

Griep

Richtlijn influenza

Influenzavirussen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit, voornamelijk in de winter, tijdens seizoensepidemieën. Het virus treft 5 à 15% van de wereldbevolking en veroorzaakt 500.000 overlijdens per jaar. België telt men de laatste jaren, tijdens het hoogtepunt van de epidemie, tussen de 300 en 1000 grieppatiënten per 100.000 inwoners.

Het griepvaccin en hygiënische maatregelen worden beschouwd als de belangrijkste bescherming tegen de ziekte en de complicaties ervan.

De richtlijn geeft aan welke patiënten  zeker nut zouden kunnen hebben bij griepvaccinatie. 

In 2021 doorzochten we recente internationale richtlijnen over griepvaccinatie. Het besluit daaruit is dat er voorlopig geen reden is om de richtlijn te herzien

Draaiboek griepvaccinaties

Om patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus blijft de praktijkvoering complexer, dan de voorbije jaren.

Daarnaast zijn er sinds COVID-19 ook meer tools beschikbaar om risicopatiënten op te volgen en zo de vaccinatiegraad van deze risicopatiënten te verhogen. In de update van het draaiboek van 2021, kan u alle tools terugvinden om risicopatiënten op te volgen en tips om vaccinaties met bijkomende ondersteuning te organiseren.

Pneumokokken

Fiche

Voor vaccinatie tegen Pneumokokken kan u in deze fiche meer techische informatie terugvinden. 

Standpunt

Voor pneumokokken, kan u hier ons standpunt terugvinden op de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad.

Tekenencephalitis

Fiche

Voor tekenencephalitis kan u in deze fiche informatie terugvinden over:

 •  Epidemiologie
 •  Doelgroep
 •  Beschikbare Vaccins
 •  Bescherming
 •  Vaccinatieschema
 •  Bijwerkingen en contra - indicaties

Meningitis

Fiche

Voor Meningitis kan u in deze fiche informatie terugvinden over:

 •  Epidemiologie
 •  Doelgroep
 •  Beschikbare Vaccins
 •  Bescherming
 •  Vaccinatieschema
 •  Bijwerkingen en contra - indicaties

Simultaan vaccineren

Simultaan vaccineren

Hieronder kan u een tabel terugvinden over de gelijktijdige toediening van vaccins. 

Vaccinnet

Het toedienen van vaccins kan geregistreerd worden in vaccinnet. Naast huisartsen kunnen ook HAIO's en andere praktijkmedewerkers, toegang tot vaccinnet krijgen. 

Hieronder vind u een voorbeeld hoe u toegang tot vaccinnet geeft aan:

Publicatie datum
19 okt 2020