Themadossier Vaccinaties

Najaarsvaccinatie 2023

In het kader van de najaarsvaccinatie 2023 hebben we een toolbox samengesteld. Deze is bedoeld om de voorbereiding op een efficiënt verloop van de griep- en COVID-19-vaccinaties te ondersteunen. De toolbox behandelt onder meer: het identificeren van de doelgroep, het begeleiden van patiënten, het begrijpen van behoeften én noden van de praktijkorganisatie en de financiering. Dit alles om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om kwetsbare patiënten bewust te maken van de beschikbare vaccinaties. Dit jaar moet als een overgangsjaar worden beschouwd. Hoewel enkele aspecten nog niet volledig zijn uitgewerkt, willen we graag benadrukken dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om deze aan te scherpen.

Vaccins kunnen besteld worden sinds 11 september 2023.

Hieronder kunt u naast de toolbox, nog andere documenten raadplegen die u kan ondersteunen bij de organisatie van de najaarsvaccinatie:

Campagnemateriaal

Indien u inzicht wenst te verwerven in de organisatorische aspecten op het niveau van de kring en de eerstelijn, biedt het Departement Zorg de mogelijkheid om de opnames van eerder gehouden webinars te herbekijken. Daarnaast kan de praktische ondersteuningstoolbox eveneens geraadpleegd worden. Klik hier voor meer informatie.

Kennisclip: Recall query (Aangevuld 26/10/2023)

Het toepassen van de recall-methode kan bijdragen aan het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. In deze kennisclip bespreekt Dr. Gijs Van Pottelbergh de effectieve toepassing en pragmatische benadering van de recall query. 

Opname webinar: Najaarsvaccinatie van 7 september

Domus Medica organiseerde op donderdag 7 september een webinar over de najaarsvaccinatie. We gingen dieper in op de mogelijkheden van onze toolbox, het gebruik van de query-functie om groepen te selecteren, de planningstool Doclr (ook om uitnodigingen te versturen), enzovoort. De opname van de webinar kunt u nu bekijken.

 

Anwoorden op uw veel gestelde vragen: de FAQ

Tijdens de webinar en via het e-mailadres najaarsvaccinatie@domusmedica.be kregen we heel wat vragen binnen. Op de meest gesteld vindt u een antwoord in onze FAQ. 

Lees meer ...

 


Algemeen

Het nut van vaccinaties moet beoordeeld worden vanuit een preventief denkkader.

Binnen het Expertisedomein Preventie en Gezondheidsbevordering hanteren we daarom het criterium dat we enkel die preventieve activiteiten aanraden waarvan het nut bewezen is met de sterkste wetenschappelijke onderbouwing, meer specifiek door CEBAM gevalideerde richtlijnen.

Griep

Richtlijn influenza

Influenzavirussen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit, voornamelijk in de winter, tijdens seizoensepidemieën. Het virus treft 5 à 15% van de wereldbevolking en veroorzaakt 500.000 overlijdens per jaar. België telt men de laatste jaren, tijdens het hoogtepunt van de epidemie, tussen de 300 en 1000 grieppatiënten per 100.000 inwoners.

Het griepvaccin en hygiënische maatregelen worden beschouwd als de belangrijkste bescherming tegen de ziekte en de complicaties ervan.

De richtlijn geeft aan welke patiënten  zeker nut zouden kunnen hebben bij griepvaccinatie. 

In 2021 doorzochten we recente internationale richtlijnen over griepvaccinatie. Het besluit daaruit is dat er voorlopig geen reden is om de richtlijn te herzien

Draaiboek griepvaccinaties

Om patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus blijft de praktijkvoering complexer, dan de voorbije jaren.

Daarnaast zijn er sinds COVID-19 ook meer tools beschikbaar om risicopatiënten op te volgen en zo de vaccinatiegraad van deze risicopatiënten te verhogen. In de update van het draaiboek van 2021, kan u alle tools terugvinden om risicopatiënten op te volgen en tips om vaccinaties met bijkomende ondersteuning te organiseren.

Pneumokokken

Voor pneumokokken, kan u via het vaccinatieschema terugvinden volgens de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad (augustus 2022).

Tekenencephalitis

Fiche

Voor tekenencephalitis kan u in deze fiche informatie terugvinden over:

 •  Epidemiologie
 •  Doelgroep
 •  Beschikbare Vaccins
 •  Bescherming
 •  Vaccinatieschema
 •  Bijwerkingen en contra - indicaties

Meningitis

Fiche

Voor Meningitis kan u in deze fiche informatie terugvinden over:

 •  Epidemiologie
 •  Doelgroep
 •  Beschikbare Vaccins
 •  Bescherming
 •  Vaccinatieschema
 •  Bijwerkingen en contra - indicaties

Voor bepaalde risicogroepen beveelt de HGR, in een nieuw advies, ook het meningokokken B vaccin aan en voor de beide vaccins een boosterdoses naargelang de risicogroep. Deze risicogroepen zijn:

 •     personen met een medisch risico
 •     reizigers naar endemische gebieden of pelgrims van de Hadj/Umrah, en
 •     ​laboratoriumpersoneel dat met invasieve meningokokken in contact komt (nieuw).

 

Simultaan vaccineren

Simultaan vaccineren

Hieronder kan u een tabel terugvinden over de gelijktijdige toediening van vaccins. 

Vaccinnet

Het toedienen van vaccins kan geregistreerd worden in vaccinnet. Naast huisartsen kunnen ook HAIO's en andere praktijkmedewerkers, toegang tot vaccinnet krijgen. 

Hieronder vind u een voorbeeld hoe u toegang tot vaccinnet geeft aan:

Publicatie datum
19 okt 2020
Revisiedatum