Borstkankerscreening

Borstkanker (ICD-10 : C50) is in België en Vlaanderen de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. België heeft in Europa één van de hoogste incidentiecijfers voor borstkanker bij vrouwen, met een incidentie van 104,1 per 100 000 persoonsjaren. Voor Vlaanderen wil dit zeggen dat er elk jaar bij ongeveer 6000 vrouwen borstkanker ontdekt wordt. De prognose van borstkanker bij vrouwen is betrekkelijk goed, met een relatieve vijfjaarsoverleving van 91,9%. Echter, als borstkanker laat gevonden wordt is de overlevingskans minder dan 40%. Tijdig opsporen is dus belangrijk. 

Richtlijn

Vele vrouwen vragen de huisarts om reeds op jongere leeftijd gescreend te worden voor borstkanker. Ter ondersteuning van de huisarts ontwikkelende Domus Medica met ondersteuning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de richtlijn borstkankerscreening, met bijhorende steekkaart. De richtlijn bevat aanbevelingen vanaf welke leeftijd vrouwen voor screening in aanmerking komen. Concreet vertaald dit zich in advies over het screeningsbeleid afhankelijk van het risico. In 2018 werd een opvolgrapport opgesteld. 

Richtlijn Borstkankerscreening

Themadossier

Uitgebreide informatie rond de wetenschappelijke onderbouwing en praktijkinstrumenten voor risicobepaling en borstkankerscreening vindt u terug in het themadossier borstkankerscreening.

Vanuit haar rol om huisartsen te ondersteunen in hun beleid rond de preventie van borstkanker neemt Domus Medica deel aan het Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Themadossier Borstkankerscreening

LOK Borstkankerscreening: hoe pak ik het aan? 

Ter ondersteuning van de implementatie van onze richtlijn borstkankerscreening maakt deze LOK aan de hand van casussen duidelijk hoe u het risico op borstkanker bij een patiënt kan bepalen en hoe u de patiënt een geïnformeerde keuze kan laten maken om de screeningsmammografie al dan niet te laten uitvoeren.

LOK Borstkankerscreening

E-learning 

Op het einde van deze e-learning:

  • kent u de absolute cijfers van het aantal gevallen van borstkanker in Vlaanderen;
  • weet u wat screening is en weet u wat de gevolgen zijn van het opteren voor een screeningsmammografie of een diagnostische mammografie;
  • beschikt u over de nodige informatie om met de vrouw de voor- en nadelen van screening te bespreken, zodat zij een geïnformeerde keuze kan maken;
  • kent u de risicofactoren van borstkanker;
  • weet u hoe u moet omgaan met vragen rond verhoogd familiaal risico: bij wie moeten welke bijkomende onderzoeken aangeboden worden, en vanaf wanneer?

E-learning Borstkankerscreening

Publicatie datum
26 sep 2018
Revisiedatum
07 nov 2022