Borstkankerscreening

Borstkanker (ICD-10 : C50) is in België en Vlaanderen de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. België heeft in Europa één van de hoogste incidentiecijfers voor borstkanker bij vrouwen, met een incidentie van 104,1 per 100 000 persoonsjaren. Voor Vlaanderen wil dit zeggen dat er elk jaar bij ongeveer 6000 vrouwen borstkanker ontdekt wordt. De prognose van borstkanker bij vrouwen is betrekkelijk goed, met een relatieve vijfjaarsoverleving van 90,3%. (www.kankerregister.org, Belgium 2015)

Vele vrouwen vragen de huisarts om reeds op jongere leeftijd gescreend te worden voor borstkanker. Ter ondersteuning van de huisarts ontwikkelende Domus Medica met ondersteuning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de richtlijn borstkankerscreening. De richtlijn bevat aanbevelingen vanaf welke leeftijd vrouwen voor screening in aanmerking komen. Concreet vertaald dit zich in advies over het screeningsbeleid afhankelijk van het risico.

Vanuit haar rol om huisartsen te ondersteunen in hun beleid rond de preventie van borstkanker neemt Domus Medica deel aan het Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Uitgebreide informatie rond de wetenschappelijke onderbouwing en praktijkinstrumenten voor risicobepaling en borstkankerscreening vindt u terug in het dossier borstkankerscreening.