Gezondheidsgids Domus Medica

Inleiding

De Gezondheidsgids is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de aanbevolen preventieve activiteiten bundelt die huisartsenpraktijken aan patiënten kunnen aanbieden. Via een vragenlijst wordt een risicoprofiel berekend op basis waarvan gepersonaliseerde gezondheidsadviezen worden gegenereerd. Dit stelt huisartsen in staat om doelgerichte maatregelen voor te stellen die burgers/patiënten kunnen nemen om hun risico op een (chronische) ziekte te verkleinen, en dus langer gezond te blijven.

Sinds 2013 is de Gezondheidsgids erkend als bevolkingsonderzoek. In een bevolkingsonderzoek wordt een doelgroep gescreend op afwijkingen die kunnen wijzen op zo’n risico of ziekte. Bevolkingsonderzoeken hebben tot doel, de nadelen van die risico's of ziekten in te perken of de kans op herstel te verhogen. Doordat de Gezondheidsgids gebaseerd is op gevalideerde richtlijnen, is het zeker dat de voordelen van screening door de Gezondheidsgids, opwegen tegen de nadelen. 

Digitale versie voor huisarts én patiënt

Waar de Gezondheidsgids oorspronkelijk bestond uit een papieren vragenlijst met een aparte verwerkingsmodule en handleiding, werd deze tool de afgelopen jaren gedigitaliseerd tot een eForm die zowel door de huisarts als door de burger/patiënt zelf kan worden gebruikt. Naast het automatiseren van de gegevensverwerking, biedt deze digitale versie het voordeel dat vragen specifiek aangepast worden aan leeftijd en geslacht, en dat verdiepende vragen kunnen ingevoegd worden op basis van eerder gegeven antwoorden.

Daarnaast betekent de integratie van de Gezondheidsgids in de federale eHealth-omgeving een grote meerwaarde voor de huisarts. Dit zorgt enerzijds voor een optimale beveiliging van de gegevens, en anderzijds wordt directe interactie met het medisch dossier en met andere zorgverleners mogelijk gemaakt. De komende tijd willen we bijkomend inzetten op de verdere integratie van de Gezondheidsgids in het EMD en bi-directionele gegevensuitwisseling. Hierdoor wordt het gebruik nog efficiënter en het gezondheidsadvies nog accurater. 

De Gezondheidsgids kan zowel door de huisarts als door de burger/ patiënt zelf worden ingevuld. Onder de video staat zowel de gebruikersflow voor de burger/patiënt beschreven, als hoe de huisarts met de Gezondheidsgids aan de slag kan gaan.

Aan de slag als burger/patiënt?

  1. De burger/patiënt vult de vragenlijst zelf in op www.gezondheidsgids.be of doet dit eventueel samen met de eigen huisarts.
  2. Op basis van de antwoorden, krijgt de burger/patiënt gepersonaliseerd advies.
  3. De burger/patiënt kan ervoor kiezen om de antwoorden en het advies te delen met de eigen huisarts. Deze kan de resultaten in het medisch dossier bekijken, en aanvullen en/of corrigeren waar nodig. Op die manier kan de huisarts ondersteunen in het opstellen van een persoonlijk preventieplan, en het opvolgen ervan.

De Gezondheidsgids is bovendien geïntegreerd in het Gezondheidsplatform BIBOPP. Op basis van het risicoprofiel en de adviezen, krijgt de burger ook informatie over specifieke activiteiten in de buurt aangereikt. Denk maar aan wandelroutes, trainingen in clubverband en kooklessen, maar ook aan bijvoorbeeld lokale, gespecialiseerde hulpverleners als tabacologen of beweegcoaches. Daarnaast worden ook functionaliteiten geïntegreerd die gericht zijn op informatievoorziening over en omgang met COVID-19.

Meer info: www.bibopp.be

 

ACCEPTATIE-ONDERZOEK: Hoe wilt u de Gezondheidsgids gebruiken in uw praktijk?

Momenteel organiseert Domus Medica acceptatie-onderzoek om beter zicht te krijgen op hoe huisartsen de Gezondheidsgids wensen te gebruiken in hun praktijk. Input van huisartsen is cruciaal voor de verdere ontwikkeling en implementatie.

Meer uitleg over het acceptatie-onderzoek

Aan de slag als huisarts?

De Gezondheidsgids is ontwikkeld als eForm, en kan - mits toestemming - uitgewisseld worden tussen enerzijds de web-toepassing voor de burger/patiënt en anderzijds het elektronisch medisch dossier van de huisarts. De integratie met de verschillende EMD-pakketten is 'work in progress', en zal in de komende maanden verder verbeterd en uitgebreid worden.

Handleidingen

In onderstaande handleidingen wordt getoond hoe u de Gezondheidsgids kan gebruiken in uw EMD. Stap-voor-stap en via screenshots worden verschillende gebruiksscenario's toegelicht, en wordt uitgelegd hoe u de Gezondheidsgids kan openen, hoe u gegevens kan aanvullen en/of corrigeren, en hoe u de Gezondheidsgids kan delen met een burger/patiënt of met andere zorgverleners. 

Webinar

Op 19 mei werd een webinar georganiseerd om de digitale versie van de Gezondheidsgids voor te stellen. Tijdens dit webinar werden kort de doelstellingen, de voordelen en het gebruik van de Gezondheidsgids in het EMD toegelicht. 

Opname beschikbaar via deze link.

e-learning

We hebben ook een  e-learning over de Gezondheidsgids. ook die bieden we aan via  medi-Campus, het e-learning platform van Domus Medica.

LOK-pakket

Domus Medica heeft een interactief LOK-pakket ontwikkeld waarbij huisartsen in de huid van een patiënt kruipen en zelf de Gezondheidsgids invullen. Meer info via deze link

Praktijkleidraad

Vanuit Domus Medica werd een leidraad ontwikkeld voor het implementeren van de Gezondheidsgids in de praktijk. Tal van opties staan beschreven. Rekening houdend met de praktische omstandigheden en mogelijkheden in een specifieke praktijk, kan op basis hiervan een implementatie gerealiseerd worden. Deze praktijkleidraad kan u consulteren via deze link.

Promotiematerialen BIBOPP

Het inzetten van vernieuwende digitale tools, kan een doorslaggevende factor zijn om de accentverschuiving van bestrijding naar preventie in de praktijk te brengen, zonder in te boeten aan zorgkwaliteit. Bovendien biedt dit kansen voor huisartsen om burgers/patiënten actief te betrekken. Om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden van de gezondheidsgids en BIBOPP, kan u hen verwijzen naar deze websites waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Op deze manier willen we - samen met u - een duurzame boost geven aan de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen.

Vanuit BIBOPP zijn ook een affiche en een flyer ontwikkeld; interessant voor in uw praktijk! Deze kunnen besteld worden bij Sascha Vermeylen

Contactgegevens

 

Publicatie datum
14 sep 2018
Revisiedatum
22 jul 2022