Gezondheidsgids Domus Medica

Inleiding

De Gezondheidsgids is een wetenschappelijk onderbouwd instrument, ter ondersteuning bij het opstellen van een gepersonaliseerd preventieplan. Aan de hand van een vragenlijst, berekent de Gezondheidsgids een risicoprofiel en worden geïndividualiseerde gezondheidsadviezen gegeven. Op basis daarvan kunnen burgers/patiënten doelgericht actie ondernemen, om het risico op een (chronische) ziekte te verkleinen, en dus langer gezond te blijven.

Sinds 2013 is de Gezondheidsgids erkend als bevolkingsonderzoek. In een bevolkingsonderzoek wordt een doelgroep gescreend op afwijkingen die kunnen wijzen op zo’n risico of ziekte. Bevolkingsonderzoeken hebben tot doel, de nadelen van die risico's of ziekten in te perken of de kans op herstel te verhogen. Doordat de Gezondheidsgids gebaseerd is op gevalideerde richtlijnen, is het zeker dat de voordelen van screening door de Gezondheidsgids, opwegen tegen de nadelen. 

De integratie van de Gezondheidsgids in de federale eHealth-omgeving betekent voor huisartsen een grote meerwaarde. Dit zorgt enerzijds voor een optimale beveiliging van de gegevens, en anderzijds wordt directe interactie met het medisch dossier en met andere zorgverleners mogelijk gemaakt.

De Gezondheidsgids kan zowel door de huisarts als door de burger/ patiënt zelf worden ingevuld. Onder de video staat zowel de gebruikersflow voor de burger/patiënt beschreven, als hoe de huisarts met de Gezondheidsgids aan de slag kan gaan.

Aan de slag als burger/patiënt?

  1. De burger/patiënt vult de vragenlijst zelf in op www.gezondheidsgids.be of doet dit eventueel samen met de eigen huisarts.
  2. Op basis van de antwoorden, krijgt de burger/patiënt gepersonaliseerd advies.
  3. De burger/patiënt kan ervoor kiezen om de antwoorden en het advies te delen met de eigen huisarts. Deze kan de resultaten in het medisch dossier bekijken, en aanvullen en/of corrigeren waar nodig. Op die manier kan de huisarts ondersteunen in het opstellen van een persoonlijk preventieplan, en het opvolgen ervan.

De Gezondheidsgids is bovendien geïntegreerd in het Gezondheidsplatform BIBOPP. Op basis van het risicoprofiel en de adviezen, krijgt de burger ook informatie over specifieke activiteiten in de buurt aangereikt. Denk maar aan wandelroutes, trainingen in clubverband en kooklessen, maar ook aan bijvoorbeeld lokale, gespecialiseerde hulpverleners als tabacologen of beweegcoaches. Daarnaast worden ook functionaliteiten geïntegreerd die gericht zijn op informatievoorziening over en omgang met COVID-19.

Meer info: www.bibopp.be

 

Aan de slag als huisarts?

De Gezondheidsgids is ontwikkeld als eForm, en kan - mits toestemming - uitgewisseld worden tussen enerzijds de web-toepassing voor de burger/patiënt en anderzijds het elektronisch medisch dossier van de huisarts. De integratie met de verschillende EMD-pakketten is 'work in progress', en zal in de komende maanden verder verbeterd en uitgebreid worden.

Handleidingen

In onderstaande handleidingen wordt getoond hoe u de Gezondheidsgids kan gebruiken in uw EMD. Stap-voor-stap en via screenshots worden verschillende gebruiksscenario's toegelicht, en wordt uitgelegd hoe u de Gezondheidsgids kan openen, hoe u gegevens kan aanvullen en/of corrigeren, en hoe u de Gezondheidsgids kan delen met een burger/patiënt of met andere zorgverleners. 

Webinar

Eind september werd een webinar georganiseerd om de digitale versie van de Gezondheidsgids voor te stellen. Tijdens dit webinar werden kort de doelstellingen, de voordelen en het gebruik van de Gezondheidsgids in het EMD toegelicht. 

Opname beschikbaar via deze link.

e-learning

Momenteel wordt gewerkt aan een e-learning over de Gezondheidsgids die zal aangeboden worden op medi-Campus, het e-learning platform van Domus Medica.

Promotiematerialen BIBOPP

Het inzetten van vernieuwende digitale tools, kan een doorslaggevende factor zijn om de accentverschuiving van bestrijding naar preventie in de praktijk te brengen, zonder in te boeten aan zorgkwaliteit. Bovendien biedt dit kansen voor huisartsen om burgers/patiënten actief te betrekken. Om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden van de gezondheidsgids en BIBOPP, kan u hen verwijzen naar deze websites waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Op deze manier willen we - samen met u - een duurzame boost geven aan de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen.

Vanuit BIBOPP zijn ook een affiche en een flyer ontwikkeld; interessant voor in uw praktijk! Deze kunnen besteld worden bij Sascha Vermeylen

Contactgegevens