Gezondheidsgids Domus Medica

De Gezondheidsgids vormt de wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk verantwoorde uitwerking van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen op huisartsniveau. Het is een instrument dat u helpt bij het opmaken van een persoonlijk preventieplan voor de patiënt. U kan het vinden op www.ggids.be.

Het gaat om een zinvolle en evidence based-invulling van de rol van de huisarts in gezondheidspromotie en ziektepreventie, dewelke sinds 15 maart 2013 door de Vlaamse overheid erkend is als bevolkingsonderzoek voor de huisartsenpraktijk. Hiermee bevestigt de Vlaamse overheid dat de Gezondheidsgids een zinvolle en evidence based medicine-invulling is van de rol van de huisarts in gezondheidspromotie en ziektepreventie.

De Gezondheidsgids kan gebruikt worden voor patiënten vanaf 18 jaar. Volgende thema’s komen erin aan bod:

 • Bepaling van het risico op hart- en vaatziekten
 • Rookstopbegeleiding
 • Peilen naar het gebruik van alcohol
 • Advies gezonde voeding
 • Advies fysieke activiteit
 • Opsporing van diabetes type 2
 • Vaccinaties tegen tetanus/difterie/kinkhoest, influenza en pneumokokken
 • Screenen op colorectale kanker
 • Vroegtijdige opsporing van borstkanker
 • Screenen op baarmoederhalskanker
 • Valpreventie

De vierde herziene editie (2016) van de Gezondheidsgids bestaat uit vier delen:

 1. een vragenlijst voor de patiënt,
 2. een aparte verwerkingsmodule voor de huisarts,
 3. een handleiding
 4. een afsprakenkaartje

Aan de slag met de Gezondheidsgids?

 1. De patiënt vult eerst de vragenlijst in, thuis, in de wachtzaal of samen met de huisarts.
 2. Aan de hand van de verwerkingsmodule en de handleiding stelt de huisarts vervolgens een persoonlijk preventieplan voor de patiënt op, waarin ze samen de prioriteiten bepalen.
 3. Dankzij de corresponderende kleurcodes en de nummering van de vragenlijst, de verwerkingsmodule en de thema's in de handleiding krijgt de huisarts snel een overzicht van de richtlijnen voor preventief beleid bij deze patiënt.
 4. De aard en datum van de geplande preventieve activiteiten noteert de huisarts vervolgens in het medisch dossier en op het afsprakenkaartje.

Deze handelingen kunnen best over verschillende consultaties gespreid worden. Ook is het niet nodig om bij iedere patiënt elk jaar alle vragen terug te behandelen. Hiervoor wordt een herhalingstraject voorgesteld.

De handleiding van de Gezondheidsgids, geeft de essentie van de preventierichtlijnen van Domus Medica weer. In elk hoofdstuk vindt u een verwijzing naar de volledige richtlijn en het bijbehorende webdossier met aanvullend praktijkmateriaal zoals patiëntenfolders, instrumenten voor zelfhulp, digitale verwijsgidsen voor tabakologen, alcohol- en middelenmisbruik en voedingsadvies van de gezondheidsgids.