Cardiovasculair risico

Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste oorzaak van sterfte in Vlaanderen. Het is de huisarts die vaak als eerste contact heeft met de groep van hoog risicopatiënten die nog geen symptomen vertonen van een hart- en vaatziekte.

Een groot deel van de bevolking verwacht dat de huisarts spontaan op zoek gaat naar de risicofactoren. Ook bij de eerste symptomen is de huisarts meestal de eerste hulpverlener tot wie de patiënt zich richt en waar hij/zij achteraf ook bij terechtkomt in het kader van secundaire preventie.

De uitwerking van de wetenschappelijke onderbouwing en praktijkinstrumenten met betrekking tot de preventie van cardiovasculaire ziektes worden gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG).

Vandaag wordt vanuit de subsidie gewerkt aan de herziening van de richtlijn cardiovasculair risicobeer uit 2007, die tegen de zomer van 2019 voor validatie wordt ingediend bij CEBAM. Een overzicht van de wetenschappelijke onderbouw en materialen die vandaag beschikbaar zijn vindt u terug in het dossier cardiovasculair risico.

Publicatie datum
14 sep 2018
Revisiedatum
15 dec 2021