Themadossier cardiovasculair risico

Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste oorzaak van sterfte in Vlaanderen. Het is de huisarts die vaak als eerste contact heeft met de groep van hoog risicopatiënten die nog geen symptomen vertonen van een hart- en vaatziekte.

Een groot deel van de bevolking verwacht dat de huisarts spontaan op zoek gaat naar de risicofactoren. Ook bij de eerste symptomen is de huisarts meestal de eerste hulpverlener tot wie de patiënt zich richt en waar hij/zij achteraf ook bij terechtkomt in het kader van secundaire preventie.

De belangrijkste componenten van deze secundaire preventie zijn gelijk aan die van primaire en vereisen van de huisarts weinig aanpassingen in zijn werkwijze.  De huisarts heeft bij de opvolging van patiënten met hart- en vaatziekten een positieve invloed op de therapietrouw.

Dit dossier bundelt alle relevante informatie met betrekking tot de preventie van cardiovasculaire ziektes zoals de wetenschappelijke onderbouwing en praktijkinstrumenten.

Wetenschappelijke onderbouw

Richtlijn Cardiovasculair risico

Het is van groot belang dat de wetenschappelijke onderbouw voor de interventies van de huisarts up-to-date wordt gehouden. Vanuit de beheersovereenkomst engageert Domus Medica zich ertoe om de richtlijn 'Cardiovasculair risicobeheer' uit 2007 te herzien en daarna wordt ook werk gemaakt van de implementatie ervan. Deze richtlijn zal in twee delen verschijnen. Het deel over de bepaling van het Cardiovasculair Risico werd al gevalideerd en in 2021 volgt ook het deel over de behandeling van het Cardiovasculair Risico. 

 

Bijkomende wetenschappelijke onderbouwing

NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement

Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) ontwikkelde in 2012 haar Standaard Cardiovasculair Risicomanagement

SPICES

SPICES staat voor ‘Scaling-up Packages of Interventions for Cardiovascular disease prevention in selected sites in Europe and Sub-Saharan Africa’. Het project doelt op de identificatie en vergelijking van drempels en faciliterende factoren voor de implementatie van een ‘cardiovascular disease prevention program’ in 5 verschillende settings in West-Europa en Afrika. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie (Horizon 2020)  en loopt van 1 januari 2017 tot december 2021.

Praktijkinstrumenten

Gezondheidsgids Domus Medica

De bepaling van het cardiovasculair risico maakt deel uit van de Gezondheidsgids Domus Medica.

Risicotabellen en algoritme

Om de identificatie van patiënten met een verhoogd risico efficiënt en accuraat te laten verlopen, kan gebruik gemaakt worden van de Score-risicotabellen die u hieronder kan downloaden. Aan de hand van het cardiovasculaire algoritme kunnen patiënten tussen 40 en 65 jaar gescreend en ingedeeld worden volgens hun cardiovasculaire risiconiveau. 

Om deze risicotabellen toe te passen hebben we ook een steekkaart ontwikkeld, die u hieronder kan terugvinden. 

Opname webinar

Voor meer uitleg te geven over de richtlijn, was er op 17 december 2020 een webinar over het bepalen van cardiovasculaire risico's. De opname van dit webinar kan u hieronder opnieuw bekijken. 

 

Protocol cardiovasculaire preventie in de huisartsenpraktijk

Het bepalen en verlagen van het cardiovasculair risico zijn een mooi onderwerp om in een huisartsenpraktijk rond samen te werken.

Dit protocol geeft een stappenplan om hiermee te starten.

Publicatie datum
14 sep 2018