Dikkedarmkankerscreening

Dikkedarmkanker is in Vlaanderen (cijfers 2015) de derde meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaat- en longkanker) en de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker). In Vlaanderen kregen 5646 Vlamingen in 2015 de diagnose dikkedarmkanker: 3269 mannen en 2377 vrouwen. De ruwe incidentie van dikkedarmkanker bedraagt 102,7 per 100 000 persoonsjaren voor mannen en 72,9 per 100 000 persoonsjaren voor vrouwen in Vlaanderen. Literatuur leert ons dat vroegtijdig opsporen gezondheidswinst oplevert en mede daarom startte de Vlaamse overheid in oktober 2013 met een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Richtlijn

Ter ondersteuning van de huisarts ontwikkelende Domus Medica in 2018 met ondersteuning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de richtlijn dikkedarmkankerscreening, met bijhorende steekkaart

Richtlijn Dikkedarmkankerscreening

Themadossier

Uitgebreide informatie rond de wetenschappelijke onderbouwing en praktijkinstrumenten voor risicobepaling en dikkedarmkankerscreening vindt u terug in het dossier dikkedarmkankerscreening.

Themadossier Dikkedarmkankerscreening

LOK 

Aan de hand van casussen wordt duidelijk hoe je dikkedarmkanker best opspoort en de resultaten opvolgt. Het pakket introduceert het Vlaams bevolkingsonderzoek naar de opsporing van dikkedarmkanker en welke rol de huisarts daarin speelt.

LOK Dikkedarmkankerscreening

E-learning

Deze e-learning geeft u een zicht op de incidentie van dikkedarmkanker in België en Vlaanderen. Na de e-learning kent u de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van dikkedarmkanker, kunt u correct het risico inschatten en zo het correcte medische beleid voeren. 

E-learning Dikkedarmkankerscreening 

Publicatie datum
26 sep 2018
Revisiedatum
15 dec 2021