Dikkedarmkankerscreening

Dikkedarmkanker is in Vlaanderen (cijfers 2015) de derde meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaat- en longkanker) en de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker). In Vlaanderen kregen 5646 Vlamingen in 2015 de diagnose dikkedarmkanker: 3269 mannen en 2377 vrouwen. De ruwe incidentie van dikkedarmkanker bedraagt 102,7 per 100 000 persoonsjaren voor mannen en 72,9 per 100 000 persoonsjaren voor vrouwen in Vlaanderen. Literatuur leert ons dat vroegtijdig opsporen gezondheidswinst oplevert en mede daarom startte de Vlaamse overheid in oktober 2013 met een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Ter ondersteuning van de huisarts ontwikkelende Domus Medica met ondersteuning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de richtlijn dikkedarmkankerscreening. Vanuit haar rol om huisartsen te ondersteunen in hun beleid rond de preventie van dikkedarmkanker neemt Domus Medica deel aan het Vlaamse werkgroep Colorectale kankerscreening.

Uitgebreide informatie rond de wetenschappelijke onderbouwing en praktijkinstrumenten voor risicobepaling en dikkedarmkankerscreening vindt u terug in het dossier dikkedarmkankerscreening.

Publicatie datum
26 sep 2018
Revisiedatum
15 dec 2021