Expertisedomein
Chronische zorg

Het expertisedomein Chronische zorg stelt zich tot doel om huisartsen en hun team te ondersteunen in de organisatie van de zorg voor personen met chronische aandoeningen en complexe zorgnoden. Dit varieert van het aanbieden van kennis en vaardigheidstrainingen en intervisiemomenten. Maar ook via het realiseren van ondersteunende maatregelen door medewerking aan onderzoek en beleidsontwikkeling. Hierbij ligt het accent vooral op de praktische transitie naar een persoonsgerichte en geïntegreerde chronische zorg in de eerste lijn.