Expertisedomein
Chronische zorg

Het expertisedomein Chronische zorg stelt zich tot doel om huisartsen en hun team(s) te ondersteunen in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en complexe zorgnoden. Dit varieert van het aanbieden van kennis en vaardigheidstrainingen en intervisiemomenten tot het realiseren van ondersteunende maatregelen via medewerking aan onderzoek en beleidsontwikkeling. Hierbij ligt het accent vooral op de praktische transitie naar een persoonsgerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg.