Expertisedomein
Chronische zorg

Het expertisedomein Chronische en complexe zorg stelt zich tot doel om huisartsen en hun team(s) te ondersteunen in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en complexe zorgnoden. Dit varieert van het aanbieden van kennis en vaardigheidstrainingen en intervisiemomenten tot het realiseren van ondersteunende maatregelen via medewerking aan onderzoek en beleidsontwikkeling. Hierbij ligt het accent vooral op de praktische transitie naar een persoonsgerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg.

In samenwerking met de andere expertise domeinen focust dit expertisedomein zich op zes thema's  1) doelgerichte zorg, 2) telegeneeskunde, 3) interdisciplinaire samenwerking, 4) buurtgerichte zorg en populatiemanagement, 5) ouderenzorg, 6) palliatieve zorg.