Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Aanvraagtermijn

Alle aanvragen voor LOK-sessies moeten tijdig ingediend worden,  met een minimum van 1 maand op voorhand (dag op dag).
Zo heeft de organisatie die de spreker voorziet voldoende tijd om de juiste sprekers aan te reiken.
Wanneer u laattijdig een aanvraag indient kunnen we niet garanderen dat de LOK-sessie kan doorgaan, omwille van de persoonlijke planning van de verschillende sprekers.

Online LOK-bijeenkomsten toegestaan voor accreditering

UPDATE (d.d. 7 maart 2022)

In afwachting van de evaluatie en tot andersluidende beslissing blijven online LOK-bijeenkomsten onvoorwaardelijk toegelaten. De aanvraag voor accreditering dient op de klassieke manier te gebeuren, maar met vermelding 'ONLINE' in de titel.

Domus Medica ontwikkelde een draaiboek om een digitale bijeenkomst te organiseren. Via onderstaande knop kunt u dit draaiboek downloaden.

Download het draaiboek

Vragen?

Heeft u een vraag over uw aanvraag, wenst u uw aanvraag te annuleren of te verplaatsen of heeft u een inhoudelijke vraag over een LOK? 

Contacteer ons dan via vragen@domusmedica.be of klik op het oranje vraagteken onderaan de rechterhoek van dit scherm. Zo komt uw vraag bij de juiste collega terecht.

Filter

Filter de LOK's

Kwaliteitsvolle Sumehrs door goed dossierbeheer

Met externe begeleider - betalend

Wie goed registreert, heeft betere Sumehrs… en daar zijn uw patiënten en collega zorgverleners u dankbaar voor. Deze LOK bestaat uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen.

Interdisciplinaire aanpak vroeginterventie alcohol

Zonder externe begeleider - gratis

Het gebruik van alcohol is schadelijk voor de gezondheid, tegelijkertijd is het overal aanwezig in onze samenleving. Dat bemoeilijkt het opmerken van alcoholgerelateerde problemen. Er zijn echter mogelijkheden om problemen die mogelijk gelinkt zijn aan alcohol in een vroeg stadium te detecteren en bespreekbaar te maken. Niet alleen de huisarts, maar ook andere zorgverleners in de eerste lijn kunnen dergelijke problemen vroegtijdig identificeren en interveniëren.

Breng meer beweging in je praktijk!

Met externe begeleider - gratis

Als huisarts speel je een belangrijke rol in het aanmoedigen van patiënten om meer te bewegen. In onze LOK-sessie "Breng meer beweging in uw praktijk" behandelen we verschillende aspecten om beweging te integreren in uw dagelijkse praktijk. Leer hoe u beweging bespreekt met uw patiënten, van een kort advies tot het opstellen van een beweegvoorschrift of doorverwijzing naar andere zorgverleners. Ontdek de methodiek van 'Bewegen Op Verwijzing' en leer hoe u effectief samenwerkt met Bewegen Op Verwijzing-coaches.

Bespreekbaar maken alcoholgebruik

Met externe begeleider - gratis

Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid. Tegelijkertijd is het overal aanwezig in onze samenleving. Dat bemoeilijkt het om alcoholgerelateerde problemen op te merken en om hierover te spreken, ook voor huisartsen. Daardoor lopen veel mensen jarenlang rond met aanslepende problemen waarin alcohol een belangrijke rol speelt.
Er zijn echter mogelijkheden om alcoholgerelateerde problemen al in een vroeg stadium te detecteren en bespreek te maken. De huisarts is goed geplaatst om dergelijke problemen vroegtijdig te identificeren en erop te anticiperen. De huisarts is immers vlot bereikbaar en toegankelijk en heeft in de loop der jaren vaak een solide vertrouwensrelatie opgebouwd met de patiënten.

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Met externe begeleider - betalend

Uit prevalentiestudies blijkt dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) meer en meer voorkomt in Vlaanderen. Momenteel verblijven meer dan 11 000 meisjes en vrouwen die een VGV ondergaan hebben in Vlaanderen en lopen meer dan 8600 meisjes in België het risico op een VGV (GAMS, 2018). Tijdens deze vorming wordt dieper ingegaan op het identificeren van de doelgroep en beweegredenen.

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) GRATIS voor regio’s Antwerpen, Gent en Leuven

Met externe begeleider - gratis

Uit prevalentiestudies blijkt dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) meer en meer voorkomt in Vlaanderen. Momenteel verblijven meer dan 11 000 meisjes en vrouwen die een VGV ondergaan hebben in Vlaanderen en lopen meer dan 8600 meisjes in België het risico op een VGV (GAMS, 2018). Tijdens deze vorming wordt dieper ingegaan op het identificeren van de doelgroep en beweegredenen.

Afbouw benzodiazepines

Met externe begeleider - betalend

Deze LOK neemt niet medicamenteuze en medicamenteuze tools voor de huisarts onder de loep die de afbouw van benzodiazepines mogelijk maken

Insomnia en Afbouw 2024

Met externe begeleider - gratis

‘Dokter, ik kan niet slapen, heb je daar niets (beters) voor?’ Een frequent gehoorde vraag in de huisartsenpraktijk. Slaapproblemen kunnen de kwaliteit van leven danig verstoren en een heel scala aan klachten veroorzaken waarbij het soms moeilijk is om hier op een verantwoorde manier effectief soelaas te bieden.

Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - betalend

Depressieve klachten komen frequent voor en het aanbieden van een afgestemde patiëntenzorg is complex, zeker in de huisartsenpraktijk.
In 2017 werd de richtlijn Depressie herzien waarbij begrippen als stepped care, collaborative care en wetenschappelijk onderbouwde niet medicamenteuze interventies uiteengezet worden, naast het correct voorschrijven van antidepressiva wanneer nodig.

Euthanasie: van wetgeving naar praktijk

Zonder externe begeleider - gratis

Sinds 2002 kan een arts in België op verzoek van een patiënt een euthanasie uitvoeren mits alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Welke voorwaarden stelt de wet? Wat is de procedure bij een vraag op basis van een actueel verzoek en een wilsverklaring euthanasie? Hoe voer je een euthanasie zorgvuldig uit? Wat zijn de aandachtspunten? En waar moet je op letten bij de voorbereiding en nazorg?

Deze LOK-training geeft hier duidelijkheid over en gaat aan de hand van een casus op een interactieve manier in op euthanasie, van vraag tot nazorg.

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Met externe begeleider - betalend

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). We zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. Deze vorming gaat dieper in op een aantal frequent voorkomende gevolgen van NAH.

Dikkedarmkankerscreening

Zonder externe begeleider - gratis

Welke zijn de aanbevolen screeningsinstrumenten? Hoe werkt het huidige Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker? Welke zijn de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek? Hoe communiceer ik deze naar mijn patiënt toe? Welke rol heeft de huisarts hierin? Hoe moet de screening van personen buiten de doelgroep van het bevolkingsonderzoek aangepakt worden?

Polyfarmacie

Zonder externe begeleider - gratis

Polyfarmacie komt frequent voor bij ouderen. Meer dan 45% van de 75 plussers in België gebruikt dagelijks 5 of meer geneesmiddelen. Ouder worden betekent veranderingen in farmacologie en farmacotherapie.

Gericht labo-onderzoek bij verdenking op schildklierlijden

Zonder externe begeleider - gratis

Deze handleiding biedt een houvast voor een peer-review programma over labodiagnostiek van schildklierpathologie in de huisartsenpraktijk. Met behulp van casuïstiek wordt aandacht geschonken aan screening, differentiaaldiagnostiek, en worden tevens een aantal schilklierpathologieën behandeld.

Chronisch nierlijden

Zonder externe begeleider - gratis

Een verminderde nierfunctie komt voor bij gemiddeld 1 op 10 patiënten. Met het bestaan van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is er ook heel wat aandacht voor dit probleem. Maar hoe pakken we dit als huisarts aan? Dat kom je met dit LOK-pakket te weten.

Borstkankerscreening: Hoe pak ik het aan?

Zonder externe begeleider - gratis

Hoe bepaal ik een classificatie van het risico op borstkanker bij mijn patiënt? Wanneer neem ik een familiale anamnese af? Hoe bepaal ik of deze gevolgd moet worden door een uitgebreide anamnese? Wat zijn de voor en nadelen van een screeningsmammografie? Hoe communiceer ik deze naar mijn patiënt toe?

Vroegtijdige zorgplanning

Met externe begeleider - betalend

Terecht vragen patiënten steeds vaker om betrokken te worden bij hun eigen zorg. Daarom is het belangrijk dat wij als hulpverleners in verschillende zorgsettings tijdig weten wanneer en op welke manier mensen geholpen willen worden.  Concreet betekent dit dat vroegtijdige zorgplanning al begint met een dialoog tussen de patiënt en de huisarts.

Suïcidepreventie

Met externe begeleider - betalend

Hoe ontstaat suïcide-ideatie? Hoe kan je de ernst van suïcidaliteit inschatten? Waarom bestaat crisisinterventie? Welke samenwerkingsafspraken met Geestelijke gezondheidszorg maken?

Polyfarmacie: stoppen, aanpassen of starten

Met externe begeleider - betalend

Ouderen lijden aan zeer veel verschillende aandoeningen en vanwege hun leeftijd lopen ze een inherent hoog risico op ziekte en overlijden. Wanneer de huisarts alle aanbevelingen zou volgen, dan dient de gemiddelde tachtigplusser meer dan twintig verschillende farmacologische substanties in te nemen.

Medische besliskunde

Met externe begeleider - betalend

De workshop is ontwikkeld voor deelnemers met weinig voorkennis van besliskunde. Meer ervaren besliskundigen kunnen hun basiskennis ermee opfrissen.

EBM in de dagelijkse praktijk: leer snel Evidence-Based informatie terugvinden tijdens de consultatie

Met externe begeleider - gratis

Ongetwijfeld vind je het als zorgverlener belangrijk om, in overleg met je patiënt, voor een behandeling te kiezen waarvan het effect bewezen is. Een correcte, wetenschappelijk onderbouwde diagnose stellen tijdens de consultatie is niet altijd evident. Hoe kan je snel in de informatiejungle relevante evidence-based informatie terugvinden zonder je patiënt te laten wachten?

‘De Kloof Overbrugd – Juridische aspecten van dementie’

Met externe begeleider - betalend

In een duo lezing met een advocaat, die zich specialiseert in de materie, wordt een lezing gegeven in een begrijpelijke taal met voorbeelden uit de praktijk en oplossingsgericht!
Er worden onderwerpen aangekaart zoals verzekeringen, aansprakelijkheid, bewindvoering maar ook de zorgvolmacht en de patiëntenrechten.

Huisarts en Asielzoeker

Met externe begeleider - betalend

Hoe is de zorg voor asielzoekers in België geregeld en wat betekent dat voor de huisarts? Wanneer wordt de huisarts benaderd om zorg aan asielzoekers te bieden en hoe kan men de gemaakte kosten declareren? Wat zijn veelvoorkomende gezondheidsklachten bij asielzoekers en wat kan de huisarts daarmee doen?

'Wie in de gezondheidszorg zorgt er voor u?' Doctors4doctors

Met externe begeleider - betalend

Doctors4Doctors kan op vraag van uw kring of LOK een lezing verzorgen over thema’s rond artsenwelzijn. Veel gevraagde lezingen gaan over "zelfzorg en preventie van burn-out", "de werking en aanbod van D4D", "Burn-out: what’s in a name", "psychiatrische problematiek bij artsen (depressie, middelengebruik, suïcide)". Daarnaast kan in overleg met D4D ook een andere thema belicht worden en de lezing aangepast worden naar de specifieke noden van uw kring/LOK.

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid

Met externe begeleider - betalend

Praten over seksualiteit of over seksuele disfuncties tussen arts en patiënt is niet evident. Daarom werkte Domus Medica samen met Sensoa en een stuurgroep (met vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, OCMW Antwerpen, de VUB huisartsenopleiding, het vaardighedenteam van de UA) een lespakket uit over ‘Praten over seksualiteit en seksuele disfuncties’.