Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Lokale kwaliteitsgroepen - LOK's

Kies hieronder de LOK van uw dromen.

Filter de LOK's

Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - gratis

Depressieve klachten komen frequent voor en het aanbieden van een afgestemde patiëntenzorg is complex, zeker in de huisartsenpraktijk.
In 2017 werd de richtlijn Depressie herzien waarbij begrippen als stepped care, collaborative care en wetenschappelijk onderbouwde niet medicamenteuze interventies uiteengezet worden, naast het correct voorschrijven van antidepressiva wanneer nodig.

Euthanasie: van wetgeving naar praktijk

Zonder externe begeleider - gratis

Sinds 2002 kan een arts in België op verzoek van een patiënt een euthanasie uitvoeren mits alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Welke voorwaarden stelt de wet? Wat is de procedure bij een vraag op basis van een actueel verzoek en een wilsverklaring euthanasie? Hoe voer je een euthanasie zorgvuldig uit? Wat zijn de aandachtspunten? En waar moet je op letten bij de voorbereiding en nazorg?

Deze LOK-training geeft hier duidelijkheid over en gaat aan de hand van een casus op een interactieve manier in op euthanasie, van vraag tot nazorg.

Lage rugpijn en radiculaire pijn

Met externe begeleider - gratis

Vanaf 2020 kunt u een gratis LOK met begeleiding volgen over de aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn. Vanuit het zorgpad verkent u hoe chronische lage rugpijn opgevolgd kan opvolgen, samen met een team van lokale huisartsen, kinesisten en psychologen.

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Met externe begeleider - betalend

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). We zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. Deze vorming gaat dieper in op een aantal frequent voorkomende gevolgen van NAH.

Burn-out bij artsen

Met externe begeleider - gratis

ARTS IN NOOD stelt zich ter beschikking van kring- en lok-vergaderingen voor het geven van een uiteenzetting en peer review over burn-out bij artsen. Via deze weg willen we zoveel mogelijk artsen sensibiliseren rond de problematiek van psychische problemen bij artsen om zo het taboe hieromtrent te helpen doorbreken. Daarnaast wordt kort de werking van het nationaal hulpplatform van ARTS IN NOOD toegelicht waar artsen, assistenten in opleiding en medische studenten met psychische problemen discreet en in vertrouwen terecht kunnen. Tenslotte wordt nog een overzicht gegeven van het profiel en de problematieken van de artsen die de afgelopen 2 jaar op het hulpplatform beroep hebben gedaan.