Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Lokale kwaliteitsgroepen - LOK's

Online LOK toegestaan tot eind 2020

Op de accrediteringsstuurgroep van 17 juni werd, mede op aandringen van AADM, beslist dat LOK’s vanaf nu online mogen vergaderen. Deze maatregel is geldig tot het einde van het jaar.
De aanvraag voor accreditering dient op de klassieke manier te gebeuren maar met vermelding 'ONLINE' in de titel.

Het fysiek organiseren kan enkel mits de richtlijnen rond social distancing gerespecteerd kunnen worden.

Domus Medica ontwikkelde ter ondersteuning van de LOK-verantwoordelijke een draaiboek om een online LOK te organiseren. U kan het draaiboek hier downloaden.

 

 

Filter de LOK's

Insomnia

Met externe begeleider - gratis

Dokter, ik kan niet slapen, heb je daar niets voor?
Een frequent gehoorde vraag in de huisartsenpraktijk. Slaapproblemen kunnen de kwaliteit van leven danig verstoren en een heel scala aan klachten veroorzaken waarbij het soms moeilijk is om hier op een verantwoorde manier toch effectief soelaas bij te bieden.

Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - gratis

Depressieve klachten komen frequent voor en het aanbieden van een afgestemde patiëntenzorg is complex, zeker in de huisartsenpraktijk.
In 2017 werd de richtlijn Depressie herzien waarbij begrippen als stepped care, collaborative care en wetenschappelijk onderbouwde niet medicamenteuze interventies uiteengezet worden, naast het correct voorschrijven van antidepressiva wanneer nodig.

Euthanasie: van wetgeving naar praktijk

Zonder externe begeleider - gratis

Sinds 2002 kan een arts in België op verzoek van een patiënt een euthanasie uitvoeren mits alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Welke voorwaarden stelt de wet? Wat is de procedure bij een vraag op basis van een actueel verzoek en een wilsverklaring euthanasie? Hoe voer je een euthanasie zorgvuldig uit? Wat zijn de aandachtspunten? En waar moet je op letten bij de voorbereiding en nazorg?

Deze LOK-training geeft hier duidelijkheid over en gaat aan de hand van een casus op een interactieve manier in op euthanasie, van vraag tot nazorg.

Lage rugpijn en radiculaire pijn

Met externe begeleider - gratis

Vanaf 2020 kunt u een gratis LOK met begeleiding volgen over de aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn. Vanuit het zorgpad verkent u hoe chronische lage rugpijn opgevolgd kan opvolgen, samen met een team van lokale huisartsen, kinesisten en psychologen.

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Met externe begeleider - betalend

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). We zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. Deze vorming gaat dieper in op een aantal frequent voorkomende gevolgen van NAH.