Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Gelieve uw LOK-aanvragen tijdig in te dienen (minstens 3 weken vooraf). Zo heeft de organisator voldoende tijd om de juiste sprekers aan te reiken. Dank voor uw begrip.

 

Fysieke LOK-bijeenkomsten toegestaan

UPDATE (d.d. 2 maart 2022)

Er kunnen fysieke LOK-bijeenkomsten georganiseerd worden. Dit volgens de huidige maatregelen (https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis).

 

Online LOK-bijeenkomsten toegestaan voor accreditering

UPDATE (d.d. 7 maart 2022)

In afwachting van de evaluatie en tot andersluidende beslissing blijven online LOK-bijeenkomsten onvoorwaardelijk toegelaten. De aanvraag voor accreditering dient op de klassieke manier te gebeuren, maar met vermelding 'ONLINE' in de titel.

Domus Medica ontwikkelde een draaiboek om een digitale bijeenkomst te organiseren. Via onderstaande knop kunt u dit draaiboek downloaden.

Download het draaiboek

 

Filter de LOK's

De Gezondheidsgids van Domus Medica

Met externe begeleider - betalend

Uniek in de Vlaamse gezondheidszorg: een interactief instrument waarmee huisarts en patiënt samen aan preventie werken beveiligd en wetenschappelijk verantwoord. Leer er snel mee werken.

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Met externe begeleider - betalend

Uit prevalentiestudies blijkt dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) meer en meer voorkomt in Vlaanderen. Momenteel verblijven meer dan 11 000 meisjes en vrouwen die een VGV ondergaan hebben in Vlaanderen en lopen meer dan 8600 meisjes in België het risico op een VGV (GAMS, 2018). Tijdens deze vorming wordt dieper ingegaan op het identificeren van de doelgroep en beweegredenen.

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) GRATIS voor regio’s Antwerpen, Gent en Leuven

Met externe begeleider - gratis

Uit prevalentiestudies blijkt dat vrouwelijke genitale verminking (VGV) meer en meer voorkomt in Vlaanderen. Momenteel verblijven meer dan 11 000 meisjes en vrouwen die een VGV ondergaan hebben in Vlaanderen en lopen meer dan 8600 meisjes in België het risico op een VGV (GAMS, 2018). Tijdens deze vorming wordt dieper ingegaan op het identificeren van de doelgroep en beweegredenen.

Afbouw benzodiazepines

Met externe begeleider - betalend

Deze LOK neemt niet medicamenteuze en medicamenteuze tools voor de huisarts onder de loep die de afbouw van benzodiazepines mogelijk maken

Angst

Met externe begeleider - betalend

Een duo van arts-psycholoog gidst jullie doorheen dit landschap van angststoornissen.

Stress

Met externe begeleider - betalend

Een duo van huisarts-psycholoog verkent met jullie op een interactieve manier de niet medicamenteuze alternatieven voor de aanpak van stressklachten in de huisartsenpraktijk.