Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Gelieve uw LOK-aanvragen tijdig in te dienen (minstens 3 weken vooraf). Zo heeft de organisator voldoende tijd om de juiste sprekers aan te reiken. Dank voor uw begrip.

 

Fysieke LOK-bijeenkomsten toegestaan

UPDATE (d.d. 07 november 2021)

Er kunnen nog fysieke LOK-bijeenkomsten georganiseerd worden. Dit volgens de huidige maatregelen (https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis).

 

Online LOK-bijeenkomsten toegestaan voor accreditering

UPDATE (d.d. 1 oktober 2021)

In afwachting van de evaluatie en tot andersluidende beslissing blijven online LOK-bijeenkomsten onvoorwaardelijk toegelaten. De aanvraag voor accreditering dient op de klassieke manier te gebeuren, maar met vermelding 'ONLINE' in de titel.

Domus Medica ontwikkelde een draaiboek om een digitale bijeenkomst te organiseren. Via onderstaande knop kunt u dit draaiboek downloaden.

Download het draaiboek

 

Filter de LOK's

Afbouw benzodiazepines

Met externe begeleider - gratis

Deze LOK neemt niet medicamenteuze en medicamenteuze tools voor de huisarts onder de loep die de afbouw van benzodiazepines mogelijk maken

Angst

Met externe begeleider - betalend

Een duo van arts-psycholoog gidst jullie doorheen dit landschap van angststoornissen.

Stress

Met externe begeleider - betalend

Een duo van huisarts-psycholoog verkent met jullie op een interactieve manier de niet medicamenteuze alternatieven voor de aanpak van stressklachten in de huisartsenpraktijk.

Insomnia

Met externe begeleider - gratis

Dokter, ik kan niet slapen, heb je daar niets voor?
Een frequent gehoorde vraag in de huisartsenpraktijk. Slaapproblemen kunnen de kwaliteit van leven danig verstoren en een heel scala aan klachten veroorzaken waarbij het soms moeilijk is om hier op een verantwoorde manier toch effectief soelaas bij te bieden.

Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - gratis

Depressieve klachten komen frequent voor en het aanbieden van een afgestemde patiëntenzorg is complex, zeker in de huisartsenpraktijk.
In 2017 werd de richtlijn Depressie herzien waarbij begrippen als stepped care, collaborative care en wetenschappelijk onderbouwde niet medicamenteuze interventies uiteengezet worden, naast het correct voorschrijven van antidepressiva wanneer nodig.

Euthanasie: van wetgeving naar praktijk

Zonder externe begeleider - gratis

Sinds 2002 kan een arts in België op verzoek van een patiënt een euthanasie uitvoeren mits alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Welke voorwaarden stelt de wet? Wat is de procedure bij een vraag op basis van een actueel verzoek en een wilsverklaring euthanasie? Hoe voer je een euthanasie zorgvuldig uit? Wat zijn de aandachtspunten? En waar moet je op letten bij de voorbereiding en nazorg?

Deze LOK-training geeft hier duidelijkheid over en gaat aan de hand van een casus op een interactieve manier in op euthanasie, van vraag tot nazorg.