Vorming voor lokale kwaliteitsgroepen

Lokale kwaliteitsgroepen - LOK's

 

UPDATE (dd 05-07-2021)

Online LOK toegestaan voor accreditering

In afwachting van de evaluatie en tot andersluidende beslissing, blijven virtuele (online) LOK-vergaderingen onvoorwaardelijk toegelaten.

De aanvraag voor accreditering dient op de klassieke manier te gebeuren maar met vermelding 'ONLINE' in de titel.

 

Fysieke LOK terug toegestaan

Vanaf 25 juni is het terug toegelaten om met meerdere personen binnen samen te komen. 

 

Domus Medica ontwikkelde, ter ondersteuning van de LOK-verantwoordelijke, een draaiboek om een online LOK te organiseren. 

Je kan het downloaden via volgende link.

Download het draaiboek

 

Filter de LOK's

Afbouw benzodiazepines

Met externe begeleider - betalend

Deze LOK neemt niet medicamenteuze en medicamenteuze tools voor de huisarts onder de loep die de afbouw van benzodiazepines mogelijk maken

Angst

Met externe begeleider - betalend

Een duo van arts-psycholoog gidst jullie doorheen dit landschap van angststoornissen.

Stress

Met externe begeleider - betalend

Een duo van huisarts-psycholoog verkent met jullie op een interactieve manier de niet medicamenteuze alternatieven voor de aanpak van stressklachten in de huisartsenpraktijk.

Feedbackrapporten - Train-the-Trainer en LOK-pakket medi-Campus

Zonder externe begeleider - gratis

Identificeer leerdoelen, werkpunten of domeinen voor kwaliteitsverbetering door het bespreken van de vastgestelde zwaktes en divergenties uit het feedbackrapport Riziv. De Train-the-Trainer biedt informatie bij het interpreteren van de feedback en adviezen rond hoe u samen met collega's tot concrete acties kan komen.

Insomnia

Met externe begeleider - betalend

Dokter, ik kan niet slapen, heb je daar niets voor?
Een frequent gehoorde vraag in de huisartsenpraktijk. Slaapproblemen kunnen de kwaliteit van leven danig verstoren en een heel scala aan klachten veroorzaken waarbij het soms moeilijk is om hier op een verantwoorde manier toch effectief soelaas bij te bieden.

Aanpak van depressie in de huisartsenpraktijk

Met externe begeleider - gratis

Depressieve klachten komen frequent voor en het aanbieden van een afgestemde patiëntenzorg is complex, zeker in de huisartsenpraktijk.
In 2017 werd de richtlijn Depressie herzien waarbij begrippen als stepped care, collaborative care en wetenschappelijk onderbouwde niet medicamenteuze interventies uiteengezet worden, naast het correct voorschrijven van antidepressiva wanneer nodig.

Euthanasie: van wetgeving naar praktijk

Zonder externe begeleider - gratis

Sinds 2002 kan een arts in België op verzoek van een patiënt een euthanasie uitvoeren mits alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Welke voorwaarden stelt de wet? Wat is de procedure bij een vraag op basis van een actueel verzoek en een wilsverklaring euthanasie? Hoe voer je een euthanasie zorgvuldig uit? Wat zijn de aandachtspunten? En waar moet je op letten bij de voorbereiding en nazorg?

Deze LOK-training geeft hier duidelijkheid over en gaat aan de hand van een casus op een interactieve manier in op euthanasie, van vraag tot nazorg.

Lage rugpijn en radiculaire pijn

Met externe begeleider - gratis

Vanaf 2020 kunt u een gratis LOK met begeleiding volgen over de aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn. Vanuit het zorgpad verkent u hoe chronische lage rugpijn opgevolgd kan opvolgen, samen met een team van lokale huisartsen, kinesisten en psychologen.

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Met externe begeleider - betalend

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). We zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. Deze vorming gaat dieper in op een aantal frequent voorkomende gevolgen van NAH.