Opleidingspakketten

Op deze pagina maken we een oplijsting van beschikbare (vaak multidisciplinaire) opleidingspakketten zoals Medisch Farmaceutisch Overleg over verschillende thema's.

Klik op het pakket van uw keuze om verder te gaan.

Gratis trainingsaanbod over de niet-medicamenteuze aanpak van insomnie

België behoort tot de koplopers wat betreft het gebruik van slaapmedicatie. De richtlijn ‘Aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn’ (Cloetens et al., 2018) pleit echter voor een getrapte en multimodale aanpak, waarbij medicatie slechts in uitzonderlijke gevallen aangewezen is. Een gedragsmatige aanpak biedt bij de grote meerderheid een doeltreffende en bovenal duurzame oplossing.

Om huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners hierin te ondersteunen, wordt een gratis trainingsaanbod over de gedragsmatige aanpak van insomnie georganiseerd. Dit kadert in een implementatieproject van FOD Volksgezondheid en EviKey (EBP netwerk), en wordt gecoördineerd door de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Meer informatie over het project vindt u hier.

Concreet bestaat het trainingstraject uit drie onderdelen:

 • Een e-learning over motiverende gespreksvoering en de eerste hulp bij slaapproblemen
 • Een vaardigheidstraining (2x 3u) in het verstrekken van cognitief-gedragsmatige interventies voor slaapproblemen in de eerste lijn, zoals het gebruik van een slaapdagboek en het toepassen van tijd-in-bed restrictie en stimuluscontrole, waarbij ook de nodige materialen worden aangereikt. Dit zijn twee afzonderlijke fysieke sessies van drie uur, georganiseerd door getrainde supervisoren over gans België tussen maart en oktober.
 • Gesuperviseerde intervisie voor casussen (online)

Hebt u interesse in het gratis opleidingsaanbod? Op de website van VVKP vindt u een overzicht van de vaardigheidstrainingen. Indien u uw interesse registreert via dit formulier, wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe vaardigheidstrainingen in uw regio. Accreditatie wordt aangevraagd. Voor meer informatie kan u terecht bij insomnia@vvkp.be

Dé methodiek voor een betere samenwerking tussen artsen en kinesitherapeuten

AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid werkten samen het Medisch-Kinesitherapeutisch Overleg (MKO) uit.

 • Mét een ondersteuningspakket om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten lokaal te verbeteren.
 • Mét praktische casussen zodat het meteen duidelijk is dat samenwerking de patiënt ten goede komt.
 • Mét aandacht voor communicatie, preventie en kwalitatieve zorg.

 Start vandaag nog met het plannen van een MKO in jouw buurt!

Klik hier voor meer informatie

Nieuw! Webinars over hoe je preventief kan werken als huisarts

Preventie van de spreekwoordelijke wachtkamer tot in de huisartsenpraktijk krijgen. Dát willen we. Dat preventie – en dus de algehele gezondheid van de mens – de aandacht krijgt die ze verdient. Als huisarts ben jij dé spilfiguur om dat waar te maken. Om wel degelijk hét verschil te betekenen bij jouw patiënt.

Vraag je je af hoe je nu concreet kan werken rond preventie als huisarts? Wij helpen graag. En dat doen we met een reeks boeiende webinars. Bekijk het als een kerstcadeautje, voor jou én vooral: voor jouw patiënten. Op onze website vind je de 10 webinars die er zijn: één algemene en 9 thematische mini-webinars.

Naar de mini-webinars

Jezelf wapenen tegen stress

Loop je jezelf voorbij? Vind je het moeilijk je leven in balans te houden? Slepen stressmomenten langer aan dan nodig? Voel je je soms gejaagd, prikkelbaar of moe? In deze cursus leer je alles over stress en hoe er mee om te gaan.

De cursus omvat 4 lessen in groep. Elke les duurt 2 uur.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Wat is stress?
 • Hoe voorkom ik stress?
 • Aan de slag met stressvolle gedachten
 • Problemen aanpakken

Voor wie: Alle inwoners van de Stad Antwerpen
Organisatie: The Human Link, met de steun van Stad Antwerpen
Data & locatie:  Alle info op www.psycho-educatie.be
Inschrijvenadmin@thehumanlink.be, 03 218 78 17 of via het contactformulier op:

www.psycho-educatie.be

Optimaliseren van een veilig geneesmiddelengebruik bij directe orale anticoagulantia (DOAC)

Het doel van dit MFO-programma is om het geneesmiddelengebruik bij DOAC te verbeteren door een samenwerking huisarts/huisapotheker te stimuleren. ​

1. Informeren van de huisarts en huisapotheker over de belangrijkste risico's bij het gebruik van DOAC

2. Stimuleren van de communicatie tussen huisarts en huisapotheker met betrekking tot patiënten die DOAC gebruiken.

3. Motiveren om een kwaliteit verbeterend traject uit te stippelen.

Klik hier om deze MFO  aan te vragen

Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie (CNI)

1. Optimaliseren van het medicatie management met focus op hoog risico geneesmiddelen en hoog risico patiënten voor CNI

2. Implementeren van een systematisch overleg tussen arts en apotheker bij élke CNI-patiënt (al dan niet binnen een ZT-CNI)

Klik hier om deze MFO  aan te vragen

Optimaliseren van de (farmacotherapeutische) behandeling en zorg van een type 2 diabetes patiënt

1. Informeren van de huisarts en huisapotheker over de algemene aanpak en farmacotherapeutische behandeling van diabetes type II

2. Sensibiliseren van de huisarts en huisapotheker rond de zorgtrajecten en therapietrouw

3. Motiveren om een kwaliteit verbeterend traject uit te stippelen.

Klik hier om deze MFO  aan te vragen

Verbeteren van de therapietrouw bij TNF-remmers door een betere samenwerking

1. Informeren van de huisarts en huisapotheker over het goed gebruik van TNF-remmers (toediening, bijwerkingen & infecties, vaccinaties en therapietrouw)

2. Stimuleren van de communicatie tussen huisarts en huisapotheker met betrekking tot patiënten die TNF-remmers gebruiken.

3. Motiveren om een kwaliteit verbeterend traject uit te stippelen.

Klik hier om deze MFO  aan te vragen

Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie

Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit of wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen. Daarom probeert dit programma het overleg te stimuleren tussen arts en apotheker over de meerwaarde van magistrale bereidingen.

U kan voor de organisatie van een Medisch-Farmaceutisch Overleg over magistraal voorschrijven gratis beroep doen op een spreker van het MFK.

Klik hier voor meer informatie

NIEUW! Medisch Psychologisch Overleg (MPO)

Wanneer huisarts en psycholoog elkaar ontmoeten en communiceren over psychologische zorg in de eerste lijn

Een goede samenwerking tussen huisarts, psycholoog en de welzijnssector is fundamenteel voor de organisatie van kwalitatieve psychologische zorg voor je patiënt of cliënt. Met financiële steun van VIVEL ontwikkelden Domus Medica, VVKP, ELP academie, CAW en Huis voor Gezondheid een 'handleiding voor kwalitatief overleg tussen huisarts en psycholoog' om lokaal een Medisch Psychologisch overleg (MPO) in goede banen te leiden. 

Wat is de doelstelling van een MPO?

Het ontwikkelen van een kosteloos hulpmiddel om plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen
en psychologen te ondersteunen:

 • Inzetten op het versterken van de lokale multidisciplinaire samenwerking in het kader van de RIZIV- conventie psychologische zorg in de eerste lijn 
 • Op een interactieve manier en vanuit praktijkvoorbeelden exploreert men onder begeleiding van een duo huisarts - klinisch psycholoog samen hoe psychologische zorg in de eerste lijn vorm kan krijgen.
 • Ervaringen uitwisselen met betrekking tot overleg, gedeelde zorg 
 • Duidelijke afspraken maken omtrent samenwerking

En dit allemaal in functie van kwalitatieve zorg voor de patiënt binnen de context van beroepsgeheim en de privacy wetgeving

Doelgroep?

Huisartsen en psychologen en bij uitbreiding alle zorg en welzijnsactoren betrokken bij de lokale organisatie van psychologische zorg in de eerste lijn.

Vraag je MPO aan:

Binnenkort aan te vragen.

Publicatie datum
27 sep 2018
Revisiedatum
08 feb 2024