Polyfarmacie: stoppen, aanpassen of starten

Met externe begeleider - betalend

Ouderen lijden aan zeer veel verschillende aandoeningen en vanwege hun leeftijd lopen ze een inherent hoog risico op ziekte en overlijden. Wanneer de huisarts alle aanbevelingen zou volgen, dan dient de gemiddelde tachtigplusser meer dan twintig verschillende farmacologische substanties in te nemen.

Het beheer van het medicatieschema bij ouderen berust bij de huisarts, maar die heeft het niet altijd even gemakkelijk om medicatie die door de één wordt voorgeschreven, op rationele basis ook weer af te schaffen. Deze LOK-sessie geeft u aan de hand van een eenvoudige methode houvast om een antwoord te bieden op dit veel voorkomend polyfarmacie probleem.

De kostprijs voor deze LOK-sessie bedraagt 250 euro, rechtstreeks aan de spreker te betalen.

Publicatie datum