Kwaliteitsvolle Sumehrs door goed dossierbeheer

Met externe begeleider - betalend

Wie goed registreert, heeft betere Sumehrs… en daar zijn uw patiënten en collega zorgverleners u dankbaar voor. In navolging van twee webinars (zie opnames) bieden we een LOK-pakket aan, bestaande uit een reeks vragen en stellingen die een peer-to-peer discussie tussen huisartsen faciliteert. Goed dossierbeheer is immers geen zwart-wit verhaal, en het is interessant om samen met collega's kritisch elkaars praktijkvoering te bevragen en gebruikerstips uit te wisselen.

Dit LOK-pakket is ontwikkeld door Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent, in kader van het project ‘Summer of Sumehr: Kwaliteitsvol registreren een jaar lang onder de aandacht ten behoeve van een betere zorgcontinuïteit’ (met subsidie van het Departement Zorg).

Via een train-the-trainer zijn verschillende moderatoren opgeleid. Bij aanvraag trachten we een sessie mogelijk te maken via één van de externe moderatoren. Intussen zijn reeds 30 Sumehr-LOK-sessies uitgevoerd of reeds ingepland.

Tijdsduur van de LOK: ca. 2u.

Kostprijs: € 250, verplaatsingsonkosten reeds inbegrepen

Dit LOK-pakket kan aangevraagd worden via wil.rijnen@domusmedica.be

Publicatie datum
Revisiedatum