Levensmoeheid bij ouderen. Werken met de PaGe flow chart.

Met externe begeleider - betalend

Levensmoeheid bij ouderen, al dan niet met de wens om te sterven, duikt steeds meer op in de gezondheidszorg en maatschappelijk debat en vormt in veel opzichten een groeiende uitdaging. De werkgroep PaGe (Palliatieve zorg en Geriatrie) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw ontwikkelde een flow chart om artsen en andere zorgverleners te helpen omgaan met vragen naar levensbeëindiging in geval van levensmoeheid. Wil u weten hoe u vragen rond het verlies van levensperspectief bij ouderen kan exploreren? Met deze LOK-training leert u de oorzaken van levensmoeheid kennen en verkennen en werken met flowchart.

LOK-pakket ontwikkeld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

Een spreker, een huisarts of andere expert, komt naar uw LOK of kring op verzoek via het online aanvraagformulier. 

Kostprijs: € 225  + verplaatsingskosten, betaling na de LOK-training aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. 

Publicatie datum