Re-integratie langdurig zieke werknemers: trio-overleg huisarts, arbeidsarts, adviserend arts

Met externe begeleider - gratis

 

We vertrekken van voorbeelden uit de praktijk. Vragen die daarbij aan bod kunnen komen:

  • Je patiënt heeft een burn-out, lage ruglast, een zware chronische aandoening, of herstelt van een operatie; wat zijn de mogelijkheden?
  • Welke stappen kun je zelf ondernemen?
  • Wat als je patiënt zelf een ontslag om medische redenen wilt?

De deelnemers kunnen zelf ook casussen aanbrengen, die dan interactief besproken worden.
Bedoeling is dat iedereen op het einde weet welke de mogelijkheden zijn tot her-inschakelen van hun patiënten op hun huidig of ander werk en hoe ze de arbeidsarts of adviserend-arts van hun patiënt kunnen vinden en betrekken.

De workshops worden gegeven door een arbeidsarts en/of een adviserend-arts uit de regio.

De workshop duurt ongeveer 2 uur.

Voor meer informatie over dit LOK-pakket, stel je vraag aan robin.monteny@domusmedica.be

Publicatie datum