Impact van een scheiding : ex -partners maar geen ex- ouders

Met externe begeleider - betalend

Deze presentatie biedt een kennismaking met de vaak complexe context waarmee scheiding en het vormen van een nieuwe samengesteld gezin gepaard gaan.

Voor zowel de volwassenen als voor de kinderen is deze transitie heel ingrijpend en kan deze leiden tot psychische of zelfs fysieke klachten.

Volgens onderzoek wordt u als huisdokter vaak als eerste hulpverlener in deze situaties geconsulteerd.  We willen u dan ook graag achtergrondinformatie meegeven over wat deze transities voor de verschillende partijen kunnen betekenen alsook handvaten en tips  om uw patiënten hierin te helpen.

Een nieuw samengesteld gezin heeft vele uitdagingen: het is vaak moeilijk(er), vaak boeiend(er), maar vaak zo verrijkend!  U kan als huisdokter uw patiënt hierin begeleiden en helpen groeien naar een nieuw evenwicht.

Inhoud van de presentatie:

 1. Cijfermateriaal uit een universitair onderzoek waarin scheiding en de  gevolgen  op de gezondheid  zichtbaar worden
 2. Scheiding: Determinerend voor verdere relaties, mentale gezondheid van betrokken volwassenen en kinderen alsook voor het verdere gezinsleven
  • Verschillende vormen van scheiding
  • Context en gevolgen van een scheiding voor zowel de volwassenen als de kinderen
  • “Goede” scheiding: definitie en mogelijke kaders
 3. Complexere gezinsvormen
  • Definitie van ‘een nieuw samengesteld gezin als nieuwe doelgroep in de samenleving
  • Vergelijking en valkuilen van de verschillende vormen
  • Stiefouder: precaire positie, opportuniteiten en valkuilen
  • Ouderschap na scheiding: Het Ouderschapsplan & co-ouderschap
 4. Verschillende hulpbronnen bij scheiding en de vorming van een nieuw samengestelde relatie : bemiddeling en  therapie
  • Wanneer doorverwijzen naar bemiddeling, naar therapie of toch een advocaat?.
  • Wat is bemiddeling en waar kan je terecht?
 5. Wat kan ‘Een Nieuw Gezin VZW’  hierin betekenen?

Praktische afspraken:

 • De presentatie duurt ongeveer 1,5 uur.
 • Elke deelnemer krijgt een uitgebreide informatiemap.
 • Kostprijs voor het geheel: 300 euro (verplaatsingsvergoeding overeen te komen). Rechtstreeks te betalen aan de spreker.
Publicatie datum