Gezondheid en milieu: ook een hot item in de huisartsenpraktijk?

Met externe begeleider - gratis

Onze leefomgeving heeft een impact op onze gezondheid. Ziekteverschijnselen die veroorzaakt worden door het milieu uiten zich vaak als luchtweginfecties, hoofdpijn of andere niet-specifieke symptomen.

Welke ervaringen heb jij hiermee als huisarts en hoe ga je hiermee om? Tijdens de LOK-voordracht 'Gezondheid en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk?' krijg je een korte introductie in het vakgebied van de medische milieukunde. Daarna ontdek je de ondersteuning die je als huisarts kan krijgen bij vragen van patiënten over gezondheid en milieu. De voordracht is doordrongen van concrete casussen en voorbeelden zoals de invloed van PFAS op de gezondheid, ongezonde woningen, straling, tekenbeten en geluidshinder. Afhankelijk van de interesses die in jullie LOK leeft, kan er een keuze gemaakt worden tussen de verschillende onderwerpen.

Voor deze LOK kan je gratis een beroep doen op de Medische Milieukundige van het Logo.

 

Publicatie datum