Chronisch nierlijden

Zonder externe begeleider - gratis

Jeanne is een trouwe patiënte die regelmatig langskomt om haar bloeddruk te laten controleren. Ze is 50 jaar en gekend met goed geregelde hypertensie. Je vraagt je af of het nu zinvol is om haar nierfunctie te controleren. En hoe zou je dat moeten doen: enkel bloed nemen of ook een urinecontrole? Moet je dat dan elk jaar herhalen? En wat als ze een verminderde nierfunctie heeft, moet ze dan onmiddellijk naar de nefroloog of kan je dit probleem zelf in kaart brengen?

Alle vragen rond het aanvragen van laboratoriumtesten bij de screening, diagnose en opvolging van chronische nierinsufficiëntie komen aan bod in dit LOK-pakket. Een verminderde nierfunctie komt voor bij gemiddeld 1 op 10 patiënten. Met het bestaan van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is er ook heel wat aandacht voor dit probleem. Maar hoe pakken we dit als huisarts aan? Dat kom je met dit LOK-pakket te weten.

Deze handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond Lok-deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp, …

Publicatie datum