Werken met de richtlijn ‘Palliatieve sedatie’

Met externe begeleider - betalend

De meeste symptomen in de palliatieve fase kunnen met goede symptoomcontrole goed aangepakt worden. Soms is dit echter niet mogelijk, waarbij in overleg met de patiënt en zijn naasten palliatieve sedatie toegepast kan worden. Maar wanneer start je een sedatie ?  En hoe voer je een sedatie uit ? Welke medicatie gebruik je en welke stappen neem je ? En wat vertel je aan de patiënt en wat bespreek je met zijn naasten en met het team ? Deze LOK-training geeft aan de hand van de Pallialine-richtlijn een antwoord op deze vragen en geeft aandachtspunten mee bij de voorbereiding, uitvoering, nazorg en communicatie.

LOK-pakket ontwikkeld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

Een spreker komt naar uw LOK of kring op verzoek via het online aanvraagformulier.  Er is ook mogelijkheid om kennis te maken met uw lokaal palliatief netwerk en thuiszorgequipe.

Kostprijs: € 225  + verplaatsingskosten, betaling na de LOK-training aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. 

Publicatie datum