Wanneer is een patiënt palliatief? Werken met de PICT.

Met externe begeleider - betalend

Onderzoek wijst uit dat patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg vaak te laat herkend worden. Hierdoor worden er kansen gemist voor vroegtijdige zorgplanning en loopt de patiënt de zorg mis waar hij nood en recht op heeft. Om deze problematiek aan te pakken werd de PICT-schaal ontwikkeld, een eenvoudig en praktisch instrument dat toelaat om palliatieve patiënten tijdig te identificeren ongeacht de aandoening en de setting. Met deze LOK-training leert u werken met de PICT zodat u op een snelle wijze uw palliatieve patiënten vroegtijdiger herkent en u tijdig in dialoog kan treden met de patiënt en zijn naasten over zijn toekomstige zorg. Daarnaast krijgt u toelichting over de mogelijkheid om de ernst van de zorgnood te bepalen.

LOK-pakket ontwikkeld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

Kostprijs: € 225  + verplaatsingskosten, betaling na de LOK-training aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. 

Publicatie datum