Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  Documenten

Verplicht te vermelden gegevens op uw website

Leden van Domus Medica kunnen gratis een eigen website maken via mijndokter.be. Meer informatie hierover kan u op onze website vinden.  

Belangrijk is dat een aantal zaken absoluut op Uw website vermeld moeten worden, met name:  

  • Naam: de naam van uw onderneming.  
  • Adres: het adres waar uw onderneming gevestigd is.  
  • Contactgegevens: nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk maken, met inbegrip van het elektronisch postadres. (telefoonnummer en e-mailadres)  
  • Ondernemingsnummer: dat is het unieke identificatienummer van uw onderneming, toegekend bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.  
  • Toezichthoudende autoriteit: voor huisartsen is dit de Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.  
  • Gereglementeerd beroep: vermeld de beroepsvereniging (Orde der artsen), de beroepstitel (huisarts), en een verwijzing naar de beroepsregels (Code van medische deontologie).  
  • Btw-nummer: als uw activiteit onderworpen is aan btw, dan moet u het btw-nummer vermelden.  
  • Gedragscode: vermeld de Code van medische deontologie en zet erbij waar deze te raadplegen is, met name via deze link.  

Voor een groepspraktijk moeten zowel de gegevens van de praktijk als van de individuele artsen vermeld worden. 

De gegevens moeten op een gemakkelijke, rechtstreekse en permanente manier te vinden zijn, bijvoorbeeld onder een rubriek "contact", "over ons" of "wettelijke vermeldingen"

De Orde der artsen raadt aan bij de vermelding van het e-mailadres aan te geven dat dit uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt mag worden. De doorgifte van gezondheidsgegevens moet op een veilige manier gebeuren en vraagt extra veiligheidsmaatregelen. Gezondheidsgegevens mogen enkel digitaal worden doorgestuurd via systemen met een multi-factor authenticatie. Men mag geen medische gegevens via onbeveiligde e-mail versturen, zelfs niet indien de patiënt hiervoor de toestemming geeft.  

Recent vernam Domus Medica dat de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie hieromtrent controles uitvoert ten aanzien van huisartsenpraktijken. Domus Medica benadrukt dan ook graag nogmaals het belang van het naleven van deze vereisten. 

Anne-Sophie Penasse
Jurist Domus Medica