Btw-vrijstelling medische handelingen

Inleiding   Webinar en presentatie

De belangrijkste boodschappen over de btw-vrijstelling

Gezien de complexiteit en de concrete vragen zet Domus Medica graag de belangrijkste boodschappen op een rijtje. 

Btw-vrijstelling medische verzorging geldt voor alle (para-) medische beroepen

Deze omzendbrief geldt niet enkel voor artsen, maar voor alle (para)-medische beroepen. Daarnaast stelt deze omzendbrief zich in lijn met geldende Europese wetgeving. 

Therapeutisch doel blijft het uitgangspunt

Zoals aangehaald in een eerder nieuwsbericht is het algemene uitgangspunt dat de btw-vrijstelling voor diensten van medische verzorging in essentie beperkt blijft tot diensten met een therapeutisch doel. 

Onder ‘medische verzorging’ verstaat men diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben. De vrijstelling is ook van toepassing op medische diensten met als doel de bescherming, met inbegrip van behoud of herstel, van de gezondheid van de mens.

Beoordeling gebeurt door de beroepsbeoefenaar

Het is de medische beroepsbeoefenaar die de hoofdhandeling uitvoert die in eer en geweten oordeelt of een medische behandeling een therapeutisch doel dient. Hierbij is het van geen belang of de medische beroepsbeoefenaar onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar (zoals bv. een huisarts in opleiding of een arts-specialist in opleiding). 
Lijst al uw activiteiten op en vraag een btw-nummer aan. 

Domus Medica adviseert als startpunt om u activiteiten allemaal op te lijsten. Vervolgens vraagt u een btw-nummer aan. Concreet komt het erop neer dat het ondernemingsnummer dat werd aangevraagd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via het formulier e604A zal geactiveerd worden als btw-nummer.

De belastingplichtige die al beschikt over een btw-identificatie, moet binnen een termijn van één maand aangifte (van wijziging van activiteit) (formulier e604B) doen bij het voor hem bevoegde team beheer. Ook dit formulier moest uiterlijk op 31.01.2022 worden ingediend voor de wijzigingen van de btw-identificatie die verband houden met deze wetswijziging.

Meer info?

De BTW - administratie verduidelijkte of wijzigde ondertussen een aantal concrete standpunten. Het gaat o.a. over de BTW - vrijstelling voor sportmedisch onderzoek, bloedafname in het kader van alcoholcontrole, beschikbaarheidshonoraria, .... 

De FAQ kan u hier terugvinden