Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts

Prijs van de Vlaamse Huisarts

De tweejaarlijkse prijs werd in 1970 door de WVVH in het leven geroepen en wordt toegekend aan een waardige en door de WVVH voorgedragen huisarts. Sinds 2006 wordt de prijs jaarlijks uitgereikt door Domus Medica. De laureaat moet zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van navorming, wetenschappelijk onderzoek en uitbouw van de eerstelijnszorg.

De prijs wil ook een aanmoediging zijn voor de huisartsen en de huisartsengeneeskunde. De 'Prijs van de Vlaamse Huisarts' werd in het verleden reeds toegekend aan: Gilbert Temmerman (1970), Jan Heyrman en Francis van den Bussche (1972), Remy Maes en Karel Van de Meulebroeke (1974), André Raes en Jef De Loof (1976), Maurice Seuntjens (1978), Norbert Deaulmérie (1980), Leopold Schockaert (1982), Jan Degryse (1984), John Van den Kerkhof (1986), Frank Buntinx (1988), Jos Van Bragt (1990), Jan De Lepeleire en Kristin Hendrickx (1992), Paul Smits (1994), Christine Rouneau (1996), Peter Dieleman (1998), het huisartsenechtpaar Koen Cornelli en Annie Goeman (2000), Jacques Coupez (2002), Hilde Hemeleers (2004), Jaak Lannoy (2006), Luc Seuntjens (2007), Marc Lemiengre (2008), Nicole Van Waes (2009), Joke Bossers (2010) , Rita Vanobberghen en Bram Spinnewijn (2011), Dominique Thoelen (2012), Harrie Dewitte (2013), Stefan Teughels (2014), Lily Willems en Johan Buffels (2015), Jef Boeckx (2016), Annemie Deleenheer en Jo Butaye (2017), Wim Verhoeven (2018), alle Vlaamse en Brusselse huisartsen (2021), Niek Vervaeck (2022) en Kaat Ieven (2023).

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
29 apr 2024