Marc Lemiengre, huisarts in Roeselare, wint Prijs van de Vlaamse Huisarts 2008

Zondag, 25 januari 2008, Cursaal Oostende – Marc Lemiengre werd zondag uitgeroepen tot winnaar van de Prijs van de Vlaamse Huisarts 2008 tijdens de Jaarstarter van Domus Medica. De Prijs van de Vlaamse Huisarts is in het huisartsenlandschap een gerenommeerde prijs die al sinds 1970 bestaat.

Aanvankelijk tweejaarlijks toegekend door de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH), wordt hij sinds twee jaar, met de steun van de Foundation AstraZeneca, jaarlijks uitgereikt door Domus Medica. Aan de prijs is, naast de eer voor de laureaat, een geldprijs verbonden van 5.000 euro.

Op 15 november 2008 werden Marc Lemiengre en Danny Lousbergh tijdens de Dag van de Huisarts uitgeroepen als de genomineerden voor de Prijs van de Vlaamse Huisarts editie 2008. De twee artsen werden na een oproep in Huisarts Nu (het ledenblad van Domus Medica) en het medisch weekblad de Huisarts voorgedragen door huisartsen en huisartsenkringen. Nadien werden ze geselecteerd door een jury bestaande uit de voorzitter van Domus Medica, de professoren huisartsgeneeskunde van de Vlaamse universiteiten en de laureaten uit het verleden. Het was aan de lezers van De Huisarts om de uiteindelijke laureaat te kiezen. Marc Lemiengre sleepte het grootst aantal stemmen in de wacht.

Marc Lemiengre, huisarts in Roeselare, bestrijkt het brede gamma van de huisartsenpraktijk en aanverwante activiteiten. Hij weet zijn praktijk vlot te combineren met opleiding, onder andere door zijn medewerking in de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerste lijngezondheidszorg in Gent, zijn inzet voor de Continue Professionele Vorming in zijn kring Huisartsen Midden West-Vlaanderen en zijn taak als stagemeester-coördinator. Een tweede aspect is zijn werk als hoofdredacteur van Huisarts Nu en hoofdredacteur ad interim van Minerva. In beide tijdschriften heeft hij diverse artikels gepubliceerd. Ook zijn sociale interesse viel de jury op. Die weerspiegelt zich in zijn inzet voor de kansarmen. Een zeer uitgebreid werkterrein met duidelijke merites, die deze nominatie verrechtvaardigen.

Miniatuurvoorbeeld
Wanneer je als eenentwintigste in de rij de prijs krijgt van de ‘Vlaamse Huisarts’ en de media van u voor één dag een bekende Vlaming maken, dan mag je wel even stilletjes emotioneel dankbaar zijn voor de vele felicitaties, maar vooral ook voor de vele kansen die je gekregen hebt en de vele boeiende mensen die je in de loop van die dertig jaar huisarts hebt mogen ontmoeten en hebt mogen leren kennen.
dr. Marc Lemiengre

Ik kan het toch niet laten om een aantal mensen bijzonder te bedanken.

 • Luc Blondeel die mij als eerste uitgelegd heeft hoe een RCT ineen steekt en hoe je een artikel kritisch leest.
 • Jef van den Ende die mij uitdaagde mijn verstand te gebruiken wanneer hij ons probeerde wegwijs te maken in de diagnostische logica.
 • Ivan Devriendt, Paul Vandaele en Lieven Maes met wie ik tussen Kortrijk en Antwerpen uren in de auto heb doorgebracht op weg van of naar de Centrale Raad van de WVVH.
 • Danny Leroy die mij er in een feedbackgesprek op wees dat opleiden zonder gebruik te maken van gezag onmogelijk is, en Jo Goedhuys als tegenpool die altijd opnieuw zocht naar nieuwe creatieve oplossingen wanneer je met een haio of je opleidingsgroep in de mist zat.
 • De vele haio’s die ik heb mogen begeleiden en wier talenten ik heb mogen ontdekken; ook zij hebben mij gevormd tot opleider.
 • De vrienden-coördinatoren van de West-Vlaamse groep.
 • Martine Goossens voor haar organisatietalent en optimisme en haar feilloos aanvoelen van hoe je een redactie kunt aansturen, en de redactieleden van Huisarts Nu.
 • Marc De Meyere met wie ik gedurende tien jaar vorm heb gegeven aan Minerva.
 • An De Sutter, Jan De Maeseneer, Thierry Christiaens en alle medewerkers van de vakgroep in Gent.
 • Dirk Vuylsteke en Ralph Pacqueu en alle andere collega’s die zich inzetten om in onze regio vorm te geven aan de huisartsgeneeskunde en die zorgen dat vele nieuwe concepten over ons vak ook lokaal zichtbaar worden; ook zij zijn voor mij een blijvende bron van inspiratie.
 • Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard naar mijn vriend Lieven Maes die mij introduceerde bij de WVVH, de vakgroep in Gent en het ICHO. We hebben gedurende uren, meestal rijdend in de wagen, de geneeskunde, de samenleving en onszelf hervormd. Lieven was er ook toen ik totaal ontredderd na een zelfmoord van een patiënt bij hem aanbelde.
 • Paul Thoen, Patrick Percquy, Luc Anckaert en Geert Vancoillie, een clubje bescheiden maar eminente en geëngageerde intellectuelen, die mij helpen om voeling te houden met de evoluties in de wereld van de filosofie, de taalwetenschappen en de theologie.

Een fonds voor jonge auteurs

De financiële prijs zal gebruikt worden om een fonds op te richten dat jaarlijks een prijs uitreikt aan een auteur jonger dan dertig die een artikel in Huisarts Nu heeft gepubliceerd. De modaliteiten hieromtrent zullen we nog wel uitwerken. Dit lijkt mij de beste manier om mijn dankbaarheid te tonen.

-- Marc Lemiengre

Publicatie datum
28 sep 2018