Laureaat 2006: Jaak Lannoy

“Hier moet ik toch even bij gaan zitten...”

Jaak Lannoy

De Vereniging voor Vlaamse huisartsen Domus Medica en de Foundation AstraZeneca maakten vandaag bekend dat Dr. Jaak Lannoy uit  Gent de Prijs van de Vlaamse Huisarts 2006 krijgt toegewezen. De wetenschappelijke benadering op basis waarvan de Gentse huisarts zijn beroep uitoefent en zijn inspanningen voor het opleiden van jonge huisartsen waren doorslaggevend om hem deze prijs toe te kennen.

De “Prijs van de Vlaamse huisarts” wordt uitgereikt door de huisartsenvereniging Domus Medica en Foundation AstraZeneca. Het is een prestigieuze prijs die een huisarts beloont voor zijn hele carrière. “Aan de Prijs is een geldprijs van 5000 euro verbonden, maar de eer en prestige van de prijs zijn zonder twijfel toch het belangrijkst voor de winnaar”, zegt Jacques Coupez, zelf ooit bekroond met deze prijs. Niemand kan zich kandidaat stellen voor de prijs. De kandidaten en uiteindelijke winnaar worden uit alle Vlaamse huisartsen gekozen door een jury die  bestaat uit artsen die de prijs reeds eerder wonnen, de voorzitter van Domus Medica en de hoofden van de academische centra voor huisartsgeneeskunde van onze Vlaamse universiteiten. Deze prijs wordt reeds sinds 1970 tweejaarlijks uitgereikt door de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, een van de verenigingen die deel uitmaakt van Domus Medica. De traditie wordt vanaf nu jaarlijks voortgezet.

Invloed in gans Vlaanderen

Een van de criteria die Jaak Lannoy tot winnaar maakten, is de wetenschappelijke benadering van zijn huisartsenberoep. Zo heeft hij veel opzoekingswerk en onderzoek verricht naar het beste geneesmiddelengebruik bij bejaarden.

“Deze handleiding, een geneesmiddelenformularium noemen wij het, is een typisch voorbeeld van de inzet van Jaak”, gaat de voorzitter van de jury, Piet Vanden Bussche verder. “In een rust-en verzorgingstehuis komen heel wat verschillende artsen over de vloer. En het probleem is dat het daardoor kan zijn dat patiënten verschillende geneesmiddelen voorgeschreven krijgen, afhankelijk van de arts die hen bezoekt. Jaak Lannoy heeft op basis van studies en onderzoek een formularium opgesteld dat aangeeft welk geneesmiddel het best en het goedkoopst is voor de meest voorkomende kwalen en aandoeningen. De kwaliteit van het formularium is zo groot dat het nu door artsen wordt gebruikt in bijna alle rust-en verzorgingstehuizen in heel Vlaanderen”.

Grote inspanning voor opleiding jonge huisartsen

Zijn onstuitbaar enthousiasme en inzet bij de begeleiding en de opleiding van jonge huisartsen is een andere kwaliteit die Jaak Lannoy nu de Prijs van de Vlaamse huisarts 2006 oplevert.

“Jaak heeft zich, naast zijn eigen beroepspraktijk, in zijn kring ook erg ingezet voor de opleiding van de volgende generatie huisartsen” verduidelijkt Jacques Coupez. “Zijn enthousiasme resulteert niet alleen in een betere vakkennis bij de jonge generatie, maar zorgt ook dat de jonge huisartsen zich sneller thuis voelen in het beroep. En dat is van onschatbaar belang. Recent nog stond in alle kranten te lezen dat geneeskundestudenten steeds meer kiezen voor een opleiding tot specialist. Mensen als Jaak zorgen dat we jongeren kunnen blijven motiveren.”

Jaak Lannoy zelf was aangeslagen door de bekroning. “Hier moet ik toch even bij gaan zitten”, vertelde hij aan de voorziter van de jury toen die hem het goede nieuws vertelde.

“Ik heb altijd gedaan wat ik vond dat ik moest doen, maar zo’n prijs is toch wel een erkenning waar ik het even warm van krijg.”
Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
19 nov 2020