Niek Vervaeck wint Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts

6 feb 2023

Dr. Niek Vervaeck mag zich de nieuwe laureaat noemen van de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts. Hij werd zaterdag tijdens de Jaaropening van Domus Medica gevierd voor zijn gedreven inzet, zijn engagement voor thuisbevallingen en palliatieve zorg, en zijn gelijkwaardige aanpak in de eerste lijn. 

Dr. Niek Vervaeck is huisarts in Brugge, maar is ver daarbuiten gekend. Met zijn engagement heeft hij een duidelijke stempel op de huisartsgeneeskunde gedrukt en kan hij zich een pionier noemen op vele vlakken. In de loop van de jaren heeft hij zich vooral toegelegd op het begin en het einde van het leven. 

Zo is hij goed gekend voor zijn voortrekkersrol in de begeleiding van zwangere vrouwen. Als één van de laatste afgestudeerden als ‘doctor in de genees-, heel- en verloskunde’ doet hij nog steeds thuisbevallingen zelf, samen met de vroedvrouw. Marieke Monstrey, ondervoorzitster Huisartsenkring Brugge en Omgeving (HABO): ‘Niek heeft een unieke manier om zwangere vrouwen te begeleiden met veel oog voor de eigen behoeften en waarden van de zwangere en haar partner. Hij was hier al mee bezig lang voor er sprake was van shared decision making.’ 

Ook een patiënt begeleiden bij het levenseinde is voor Niek Vervaeck zeer belangrijk. Als LEIFarts en als arts verbonden aan het thuiszorgteam van het netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, is hij steeds bereikbaar voor patiënten, maar ook voor collega’s die vragen hebben over palliatieve pijn en symptoomcontrole. Ook voor vragen rond euthanasie is hij een eerste aanspreekpunt en zorgt hij voor de nodige steun bij het uitvoeren hiervan. 

Niek Vervaeck bouwde samen met collega’s het eerste wijkgezondheidscentrum in Brugge uit. Met ‘De Bruggen’ kan hij zijn visie op geneeskunde realiseren: het vermijden van overdreven medicalisering en commercialisering in een gelijkwaardige samenwerking met andere beroepsgroepen. 

Zijn verworven kennis geeft hij ook graag door aan anderen. Zo is hij onder andere werkzaam aan de KULAK als lector en is hij een groot pleitbezorger van meer kwaliteit in de huisartsenopleiding. Hij is al vele jaren actief als praktijkopleider, maar daarnaast ook opleider van de praktijkopleiders als regionaal coördinator (RECO) voor het ICHO. Ondersteuning bieden aan huisartsen doet Niek ook nog op een andere manier. Hij is coach bij ECHTT waarbij hij het werken en samenwerken van huisartsen begeleidt en faciliteert. 

Voor al deze engagementen, maar vooral ook voor zijn oprechte betrokkenheid en bekommernis om het welzijn van collega’s en patiënten, heeft de jury Niek Vervaeck uit veertien kandidaten verkozen tot winnaar van de Prijs van Vlaamse en Brusselse huisarts. Naast een cheque t.w.v. 5000 euro, geschonken door Quality Living en Mediportal, ontving hij ook het volledige Compendium Geneeskunde, aangeboden door uitgeverij Acco. Niek Vervaeck besliste om deze geldcheque te schenken aan Doctors4Doctors, een organisatie die ijvert voor het welzijn van artsen.

Op de foto v.l.n.r. Freek Verheyden (Quality Living), Cliff De Clerck (Mediportal), dr. Niek Vervaeck en dr. Jeroen van den Brandt (voorzitter Domus Medica).
Op de foto v.l.n.r. Freek Verheyden (Quality Living), Cliff De Clerck (Mediportal), dr. Niek Vervaeck en dr. Jeroen van den Brandt (voorzitter Domus Medica).