Laureaat 2007: Luc Seuntjens

Eer en prestige
De Prijs van de Vlaamse Huisarts is al sinds 1970 gerenommeerd in het huisartsenlandschap. Aanvankelijk tweejaarlijks toegekend door de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, wordt hij sinds vorig jaar, met de steun van AstraZeneca Foundation, jaarlijks uitgereikt door Domus Medica. Dit keer werd de Prijs voor het eerst mee georganiseerd door het tijdschrift De Huisarts.
De winnaar ontvangt niet enkel de eer die met de winst gepaard gaat, maar ziet zich ook gezegend met een geldprijs van 5000 euro. Uit alle ingestuurde kandidaturen selecteerde een jury bestaande uit de voorzitter van Domus Medica, de academische centra voor huisartsgeneeskunde, de vorige laureaten, een vertegenwoordiger van AstraZeneca Foundation en de hoofdredacteur van De Huisarts, drie Vlaamse huisartsen: Lucas Ceulemans, Jo Lisaerde en Luc Seuntjens.

Op zondag 27 januari werd met verve bekendgemaakt dat deze laatste het pleit gewonnen heeft. De winnaar moet een huisarts zijn die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van huisartsengeneeskunde, wetenschappelijk onderzoek, navorming en/of onderwijs. Daarnaast worden ook maatschappelijk engagement, sociale verdienstelijkheid en inzet op het niveau van de huisartsenkring in rekening gebracht. Belangrijke voorwaarde is ook dat hij navolgbaar moet zijn, in die zin dat hij andere artsen inspireert om actief mee te bouwen aan de vooruitgang van de huisartsengeneeskunde.

Van alle markten thuis
Het lijdt geen twijfel dat het palmares van dr. Luc Seuntjens perfect aan die omschrijving beantwoordt. Luc is in opvolging van zijn vader huisarts in een groepspraktijk in Beerse. Hij werd in 1982 medewerker bij de commissie Praktijkvoering van de WVVH. Sindsdien was hij daar (intussen Domus Medica) voorzitter van de commissie Arts-patiëntcommunicatie, voorzitter van de werkgroep Medische Besliskunde en coördinator van de afdeling Exemplarische Projecten van Kwaliteitsbevordering. Bij het ICHO is hij betrokken bij de huisartsenberoepsopleiding.
Hij is, als afgevaardigde van Domus Medica, een zeer gerespecteerd voorzitter van de werkgroep huisartsengeneeskunde, én lid van het bestuur van de Nationale raad voor Kwaliteitspromotie. Hij organiseerde bijvoorbeeld voor het eerst de Riziv Quality Award en is ook dit jaar voorzitter van de jury.

Internationaal was hij afgevaardigde van Domus Medica voor EQUIP (European Working Party for Quality in Primary Care), waarin hij op Europees niveau mee zocht naar manieren om de kwaliteit van de huisartsengeneeskunde te evalueren en te verbeteren. Hij zette door zijn inzet en publicaties de Vlaamse huisarts mee op de internationale kaart. Ondermeer door het boek ‘Tools and Methods for Quality Improvement in General Practice’, en de participatie in de ontwikkeling van het EPA-instrument.

Hij is auteur van verschillende nationaal en internationaal gepubliceerde artikels, en coauteur van de aanbeveling ‘Het gebruik en het beheer van de urgentietrousse’. Hij gaf aanzet tot de ontwikkeling van Lok-pakketten voor de peer review en initiatieven voor de evaluatie van ondermeer diabeteszorg in de huisartsenpraktijk.

Vlot afwisselend tussen binnen- en buitenland is dr. Seuntjens ook in eigen regio zeer actief. Zo ligt hij mee aan de basis van heel wat ontwikkelingen binnen de Huisartsenvereniging Regio Turnhout. Zowel in zijn eigen praktijk als op kringniveau nam hij talrijke initiatieven, waarin kwaliteit steevast centraal stond. Zo kwam hij vanuit zijn eigen groepspraktijk in Beerse tot een fusie met heel wat andere praktijken. Luc is een voorloper op vele terreinen en zoekt continu naar verbetering en innovatie in de eigen praktijk. Om die dan op zijn eigen rustige wijze te delen met andere collega’s.

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
19 nov 2020