Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  BTW  Documenten  GDPR

Welke elektronische handtekening is rechtsgeldig?

Medische documenten opgesteld door artsen dienen altijd een handtekening te hebben, met als gevolg dat niet ondertekende documenten ongeldig zijn. Er bestaat echter onduidelijkheid over welke soort handtekening dit moet zijn, opdat het medisch attest geldig is.

De Nationale Raad van de Orde der artsen sprak zich uit over een vraag van werkgeversorganisaties of getuigschriften van arbeidsongeschiktheid die niet ondertekend zijn, of ondertekend zijn door middelen van een eenvoudige elektronische handtekening, geldig zijn en moeten worden aanvaard door de werkgever. 

Er zijn verschillende soorten handtekeningen zoals de handgeschreven handtekening, de elektronische handtekening, de gewone elektronische handtekening, de geavanceerde handtekening en de gekwalificeerde elektronische handtekening. Zowel in de wetgeving, als in de documenten van het RIZIV wordt er niet gespecifieerd welke soort handtekening dit dient te zijn. Hieronder een korte omschrijving van de verschillende handtekeningen:

  • Handgeschreven handtekening: dit is de handtekening die men zelf, met de hand, op een fysiek papier zet.
  • Elektronische handtekening: dit is een handtekening die via elektronische weg wordt gezet op een elektronisch document. 
  • Gewone elektronische handtekening: het invoegen van een gescande papieren handtekening in een te ondertekenen document, invoeren van een PIN-code of wachtwoord of het aanklikken van een knop “Ik ga akkoord”.
  • Geavanceerde elektronische handtekening: een klok op de knop handtekening in een informatiesysteem via authenticatie (bv. Username/paswoord) in combinatie met audit trails.
  • Gekwalificeerde elektronische handtekening: ondertekening via eID of via de Itsme-applicatie.

Vanuit juridisch oogpunt is elke handtekening rechtsgeldig. Echter, enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als de handgeschreven handtekening. 

Deontologisch is het noodzakelijk dat de arts gebruik maakt van een handgeschreven handtekening, de geavanceerde elektronische handtekening of de gekwalificeerde elektronische handtekening. 

De arts vermijdt in de mate van het mogelijke gebruik te maken van de gewone elektronische handtekening, omdat deze soort handtekening geen zekerheid biedt omtrent de identiteit van de ondertekenaar en integriteit van het document.

Yente Reinenbergh
Jurist