Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  BTW  Documenten

Langdurige arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen

Het aantal personen met aanhoudende gezondheidsproblemen neemt toe, niet alleen bij loontrekkenden, maar ook bij mensen in een zelfstandig statuut. De oorzaken hiervoor zijn complex en spelen zich af op verschillende domeinen namelijk zowel op fysiek als mentaal vlak: onevenwicht in de work-life balance, fysieke overbelasting, burn-out enzovoort. 

Aangepaste werkomstandigheden en een progressieve instap in het werkveld, zijn essentieel om re-integratie in het arbeidsproces te laten slagen. 

Een zelfstandige die langdurig arbeidsongeschikt is, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op:

  • Erkenning van arbeidsongeschiktheid door de adviserende arts van het ziekenfonds.
  • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Werken met behoud van (een deel) arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen.
  • Een inhaalpremie.
  • Een traject socio-professionele re-integratie met een terug-naar-werkcoördinator.

Deze laatste optie wordt in deze toelichting verder besproken. Een terug-naar-werkcoördinator (TNW-coördinator) gaat samen met de adviserende arts van het ziekenfonds na op welke manier de vroegere zelfstandige kan hervat worden of welke andere beroepsactiviteit, mits aanpassingsacties, kan opgenomen worden. De mogelijke stappen in dit traject werden kwamen recent aan bod in het artikel uit Huisarts Nu over de re-integratie van langdurig zieken.

Welke zelfstandigen komen in aanmerking voor een terug-naar-werktraject?

  • Erkend als arbeidsongeschikt door de adviserende arts van het ziekenfonds.
  • En die nog voldoende fysieke en psychische capaciteiten heeft om een beroepsactiviteit uit te oefenen. 

Als de gezondheid van de zelfstandige geen terug-naar-werk-traject toelaat, wordt er geen re-integratie traject opgesteld. 

Opstarten van het terug-naar-werktraject kan op twee manieren:

  • Op initiatief van de adviserende arts van het ziekenfonds.
  • Op initiatief van de zelfstandige.

De procedures die dienen gevolgd te worden, staan hier verder toegelicht.

Yente Reinenbergh
Jurist