Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  Documenten

Kan een reeds betaalde instapsom teruggevorderd worden?

Het advies van de Orde der artsen van 20 juni 2020 en de toelichting van 19 september 2020 omtrent de instapsom deden veel stof opwaaien. 
Volgens het advies van de Orde der artsen van 20 juni 2020 is de instapsom om een aandeel in het patiëntenbestand te verwerven juridisch en deontologisch onaanvaardbaar, zelfs indien deze slechts tijdelijk is. 

Domus Medica kreeg veel vragen over de gevolgen van dit advies van de Orde. Huisartsen vroegen zich af of een reeds (gedeeltelijk) betaalde instapsom, die betaald werd teneinde een aandeel in het patiëntenbestand te verwerven, teruggevorderd kon worden. 

Domus Medica verzocht de Orde der artsen om toelichting te verschaffen. 

Het bureau van de nationale raad van de Orde der artsen onderzocht de vraag van Domus Medica.

Op 4 maart 2021 ontving Domus Medica een antwoord. Het bureau van de nationale raad van de Orde der artsen deelde mee dat de deontologische regels in het advies geen retroactieve werking hebben. Dit betekent dat de reeds betaalde instapsommen, overeenkomstig de medische deontologie, niet dienen te worden terugbetaald. De Orde is niet bevoegd om zich uit te spreken over juridische geschillen waartoe dit advies aanleiding zou geven.