Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  Documenten

Vrijstelling van btw

Domus Medica merkte op dat veel associatieovereenkomsten niet voorgelegd worden aan de accountants van de associërende artsen. Echter, dit is van groot belang. Meld steeds aan uw boekhouder aan dat u gaat associëren zodat deze het nodige nazicht kan verrichten, dit onder meer wat betreft de juiste vennootschapsvorm en de vereisten voor de btw-vrijstelling.  

Verder zullen wij U uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de btw-vrijstelling voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel. De wet van 11 juli 2021 (tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft) bepaalt dat huisartsen vrijgesteld zijn van btw wat betreft de medische verzorging doch enkel en alleen indien de diensten betrekking hebben op ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel.  

Welke ingrepen en behandelingen geen therapeutisch doel hebben, moet nog bepaald worden. De btw-administratie zal een circulaire opmaken waarin alle kwesties met betrekking tot de btw-vrijstelling voor medische bezorging zullen staan. De circulaire zal voor het einde van dit jaar, voor de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022, gepubliceerd worden.  

Domus Medica volgt dit uiteraard nauwgezet op en zal haar standpunten weergeven in een overleg met de btw-administratie.  

Anne-Sophie Penasse
Jurist Domus Medica