Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  Documenten

Afronding van betalingen

Recent vernam Domus Medica dat de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie controles met betrekking tot de afronding van betalingen uitvoert ten aanzien van huisartsenpraktijken.  

Wij brengen dan ook graag de regels met betrekking tot afronding van betaling in herhaling.  

Sedert 1 december 2019 gelden volgende regels met betrekking tot de afronding:  

  • U moet het totaalbedrag dat de patiënt betaalt afronden naar het dichtste veelvoud van 5 cent. De afronding kan in geen geval meer bedragen dan 2 cent.  
  • Als het te betalen totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent, moet U afronden naar het dichtste lagere veelvoud van 5 cent.  
  • Als het te betalen totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, dan moet U afronden naar het dichtste hogere veelvoud van vijf cent.  
Totaalbedrag eindigend op   Afronding Voorbeeld
0,x1 0,x0 12,91 wordt 12,90
0,x2 0,x0 12,92 wordt 12,90
0,x3 0,x5 12,93 wordt 12,95
0,x4 0,x5 12,94 wordt 12,95
0,x5 0,x5 12,95 wordt 12,95
0,x6 0,x5 12,96 wordt 12,95
0,x7 0,x5 12,97 wordt 12,95
0,x8 0,x0 12,98 wordt 13,00
0,x9 0,x0 12,99 wordt 13,00

 

In welke gevallen U een betaling mag of moet afronden vindt U in dit schema:  

Wijze van betaling   Afronding  
verplicht/mogelijk/verboden
Verplichte uitreiking ontvangstbewijs
en/of bewijsstuk op het moment van de betaling
Cashbetalingen in fysieke aanwezigheid van de zorgverlener en de patiënt (in het kabinet, thuis, …)  

Verplicht  

(art. VI.7/1, § 1 en § 3 WER4)

Verplichte uitreiking  

(art. 7 MB Fin)  

Betalingen via bancontact in fysieke aanwezigheid van de zorgverlener en de patiënt (in het kabinet, thuis, …)  

Opmerking: deze wijze van betaling is op fiscaal vlak gelijkgesteld aan de cashbetaling. Daaruit volgt dat indien de afronding wordt toegepast, het bedrag voor en na afronding moet worden vermeld op het ontvangstbewijs.  

Mogelijk  

(art. VI.7/1, § 2 en § 3 WER + art. VI.7/2, § 3 WER; indien de zorgverlener de afronding toepast voor andere betaalwijzen én de patiënt daarover inlicht)  

Verplichte uitreiking  

(art. 7 MB Fin)  

Betalingen via kredietkaart in fysieke aanwezigheid van de zorgverlener en de patiënt (in het kabinet, thuis, …)  

Opmerking: deze wijze van betaling is op fiscaal vlak gelijkgesteld aan de cashbetaling. Daaruit volgt dat indien de afronding wordt toegepast, het bedrag voor en na afronding moet worden vermeld op het ontvangstbewijs.  

Mogelijk  

(art. VI.7/1, § 2 en § 3 WER + art. VI.7/2, § 3 WER; indien de zorgverlener de afronding toepast voor andere betaalwijzen én de patiënt daarover inlicht)  

Verplichte uitreiking  

(art. 7 MB Fin)  

Betalingen via elektronische overschrijving in fysieke aanwezigheid van de zorgverlener en de patiënt (in het kabinet, thuis, …)  

Voorbeeld: betaling via internetbankieren op smartphone  

Mogelijk  

(art. VI.7/1, § 2 en § 3 WER + art.VI.7/2, § 3 WER; indien de zorgverlener de afronding toepast voor andere betaalwijzen én de patiënt daarover inlicht)  

Fiscale vrijstelling uitreiking (art. 10, 1° MB Fin) MAAR Verplichting om het getuigschrift te vervolledigen en op het deel ontvangstbewijs “0” te vermelden wanneer er vergoedbare verstrekkingen of vergoedbare verstrekkingen die samen met niet vergoedbare verstrekkingen worden aangerekend.  

Meer info hier.  

Betalingen via elektronische overschrijving a posteriori  

Verboden  

(Niet voldaan aan voorwaarde fysieke aanwezigheid uit art. VI.7/1, § 3, 1° WER)  

Fiscale vrijstelling uitreiking (art. 10, 1° MB Fin)  

Meer info hier.  

Betalingen via papieren overschrijving/storting a posteriori  

Verboden  

(Niet voldaan aan voorwaarde fysieke aanwezigheid uit art. VI.7/1, § 3, 1° WER)  

Fiscale vrijstelling uitreiking (art. 10, 1° MB Fin.)  

 

Op elk document dat het te betalen totaalbedrag vermeldt, moet U uitdrukkelijk de toegepaste afronding vermelden.  

In ieder geval moet U de patiënt op een duidelijke informeren over de afronding. Dit doet U door in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de patiënt betaalt de boodschap “het totaalbedrag wordt altijd afgerond” te vermelden. De FOD Economie stelt een poster beschikbaar via volgende link.  

Anne-Sophie Penasse
Jurist Domus Medica