Juridische dienstverlening

Inleiding  Stel uw vraag  Nieuws  FAQ  Documenten

Aangifte van telewerk

Volgens het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, moet elke werkgever maandelijks het totale aantal werknemers in het bedrijf (per vestigingseenheid) registreren, alsook het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk volbracht kan worden via telethuiswerk. 

Ook huisartsenpraktijken dienen deze telewerkaangifte te doen

De registratie gebeurt via het portaal CSAM. U kan zich hier onder het kopje ‘Wie doet de aangifte?’ aanmelden.  

De telewerkaangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand. Het gaat in feite om een foto van uw praktijk op de eerste werkdag van de maand. De aangifte wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand:

  • de situatie op de eerste werkdag van mei 2021 dient te worden aangegeven op uiterlijk donderdag 6 mei 2021; 
  • de situatie op de eerste werkdag van juni 2021 dient te worden aangegeven op uiterlijk zondag 6 juni 2021. 

Meer informatie over hoe u de aangifte invult, vindt u hier. Een stap-voor-stap-gids vindt u hier

Moet een vaccinatiecentrum een telewerkaangifte doen? 

Lokale vaccinatiecentra hoeven normaal gezien zelf geen eigen maandelijkse telewerkaangifte te doen. Ook de inrichters moeten deze centra in beginsel niet afzonderlijk aangeven.

In principe moet de telewerkaangifte gebeuren door de werkgevers en dit voor alle vestigingseenheden van een onderneming. Een vestigingseenheid is een plaats waarop of vanwaaruit een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming wordt uitgeoefend. Een vestigingseenheid van een onderneming wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Een vaccinatiecentrum voldoet normaal gezien niet aan die criteria. Het is meestal zelf geen werkgever en de locatie wordt ook niet als een vestigingseenheid beschouwd.

De lokale vaccinatiecentra worden ingericht door regionale en lokale overheden, eerstelijnszones, enzovoort. De vaste medewerkers zijn normaliter al meegenomen in de aangifte van de gemeente, de regionale overheid, de eerstelijnszone of andere organisaties die de vaccinatiecentra inrichten. Vrijwilligers hoeven ook niet te worden aangegeven. De telewerkaangifte richt zich uitsluitend op de medewerkers die structureel in dienst zijn bij een onderneming, vereniging of overheid.

Anne-Sophie Penasse
Jurist Domus Medica