Inwooncursus 2008: Van HUIDzicht tot INzicht

29 mrt
Datum
29 maart 2008 09:00 – 3 april 2008 13:00
Organisator
Domus Medica
Adres

Centerparcs Port Zélande
Port Zelande 2
3253 MG Ouddorp
Nederland

bekijk in Google Maps

 “De versierde huid”

Over tattoo’s, piercings en andere verfraaiingen.

Joris Corthout, psycholoog

Bij de geboorte zijn we qua huid allemaal min of meer gelijk buiten het man/vrouw verschil of etnische kenmerken. Toch zijn er mensen die streven naar een wat extremer visueel onderscheid van de anderen om hun individualiteit te benadrukken. Tijdens deze voordracht zal stilgestaan worden bij verschillende aanpassingen waar men vanuit een "esthetisch" standpunt een lichaam aan kan onderwerpen. De meer bekende tatouages en ‘piercings’ worden belicht. Maar ook minder bekende toepassingen van lichaamsaanpassingen passeren de revue: ‘branding’, ‘scarrification en scarnification’, ‘implants’,...
Wij geven u een overzicht en plaatsen deze curiosa in een breder cultuurmaatschappelijk geheel.

“Wat heb je ooit op school geleerd?”

Een opfrissing van uw dermatologische basiskennis.

De werkgroep Inwooncursus

Wat heb je ooit op school geleerd,
Zeg het eens kleine Jan?
We leerden dat een papel geen pustel is,
een macula iets met kleuren is,
dat een krentenbaard niet om te eten is,
want dat zei de professor helemaal alleen…

Was je er niet bij in de les over “de efflorescenties”, had je toen een black-out?
Geen idee hoe je een letsel aan de telefoon of per brief moet beschrijven als je fototoestel net een lege batterij heeft? Dan is deze opfrissingscursus iets voor u.
In deze eerste lessen van de inwooncursus proberen we de basiskennis af te stoffen. We doen dit praktisch, op huisartsniveau, met heel veel beelden, en bevorderen de teamspirit met een dermato-quiz.

“Zo gaaf als een kindervelletje…”

Over het atopische eczema naast virale en bacteriële infecties, zichtbaar op de huid van kinderen.

Marie-Anne Morren, dermatoloog

Atopisch eczeem is de meest frequente jeukende huidaandoening bij kinderen : 2 op 10 heeft er last van. De zoektocht naar evt. ‘triggers’ en de behandeling van deze chronische aandoening zullen in deze sessie aan bod komen.
Niet al wat jeukt is echter atopisch eczeem. Op een interactieve manier zullen enkele andere aandoeningen besproken worden aan de hand van geïllustreerde casussen.
Deze eerste sessie voor de pauze wordt afgesloten met luierdermatitis.

Vlekjes of bultjes die meestal na enkele dagen genezen ziet men vaak bij virale of bacteriële infecties. Hoe kan de diagnose gesteld worden? Welke behandeling is nodig?
Andere vlekjes of bultjes zijn chronisch aanwezig, vaak vanaf de geboorte. Ze vormen een bron van ongerustheid voor de ouders. Is de ongerustheid terecht? Is deze huidafwijking erfelijk? Zijn bepaalde procedures nodig om de diagnose te stellen of te bevestigen?
Moet een behandeling ingesteld worden en wanneer dan? Deze vragen trachten we te beantwoorden in het tweede deel.

“Het gelaat in de dermatologie”

Over het aangezicht als de spiegel van allerlei kwaaltjes en (chronische) aandoeningen.

Serge Coopman, dermatoloog

Huidaandoeningen van het gelaat zijn vaak erg vervelend voor de patiënt en problematisch voor de arts die ze moet behandelen. De klassieke opleiding in de dermatologie vertrekt immers van vrij rigide ziekteschema’s en hun behandeling waarin een concreet geval niet altijd makkelijk te kaderen valt.
De therapeutische aanbevelingen voor zaken als acné en eczeem zijn voor iederen wel duidelijk maar de huid van het gelaat is vaak ook een spiegel van onderliggende problematiek.
Deze voordracht gaat over het aanreiken van elementen die toelaten om beter vat te krijgen op deze “moeilijke patiënten”. Door een interactief spel van vraag-en-antwoord wordt ingegaan op differentieel-diagnostische kwesties, behandelingskeuzes en therapeutische strategieën bij chronische aandoeningen.

"De mond als toegangspoort tot het lichaam”

Eerder dan te kijken doorheen de mond, leren we hier te kijken IN de mond.

Dirk Verbist, parodontoloog

Staan we soms niet zelf met onze mond vol tanden?
Artsen worden regelmatig geconfronteerd met klachten ter hoogte van de mond : gaande van gingivabloeding, zwelling, pijnlijk tandvlees, droge mond of mondgeur.
Daarom is het belangrijk te leren kijken in of naar de mond in plaats van over de spatel heen, doorheen de mond. Op de orale mucosa, naadloos verbonden met de huid via het lippenrood, kunnen zich wel degelijk een aantal dermatologische aandoeningen manifesteren.
Aan de hand van klinische beelden wordt u verder langsheen aangeboren afwijkingen, witte en bruine letsels en virale aandoeningen geleid. Maar in de mond staan ook tanden en die kunnen voor een specifieke pathologie zorgen. Gezien parodontitis wereldwijd de meest verspreide infectieziekte is, zal uiteraard gesproken worden over verschillende parodontale aandoeningen, hun impact op de algemene gezondheid en omgekeerd.
Tevens wordt stil gestaan bij medicatiegebruik , orale letsels en voorschrijfgedrag.
Zowaar een hele boterham. Zet daar je tanden maar eens in!

“Heelt TIJD alle wonden, of doen we eerder beroep op TIME?”

Huidige tendensen in de wondzorg

Eric Roovers, verpleegkundig ziekenhuishygiënist

Chronische maar ook acute wonden zijn vaak een groot probleem voor zowel patiënt als arts. Door het op de markt komen van steeds meer verbandmiddelen en de complexe voorschrijfregels is het soms moeilijk om te weten welke verbanden geschikt zijn voor welke wonde. Aan de hand van TIME management zal u inzicht krijgen in de moderne wondzorg.

“Het magistrale van het magistraal voorschrift”

Emanuelle Vanmechelen, apotheker en Lies Delmulle, doctor apotheker, MFK – Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg

Commerciële specialiteiten met hun vaste verhouding tussen de verschillende actieve bestanddelen blijken niet voor elke situatie een goede oplossing te zijn.
Hier komt steeds meer terrein vrij voor het geïndividualiseerde voorschrift. Vooral in de dermatologie is de magistrale bereiding onmisbaar.
Het grote voordeel hiervan is de soepelheid die de arts heeft om voor te schrijven. Zowel de dosis, de galenische vorm als de hoeveelheid kan aangepast naargelang de symptomen en gevoeligheden van de patiënt. Dikwijls is dit ook nog goedkoper.
In deze plenaire sessie zal de theorie van het magistraal voorschrift worden toegelicht van a tot z, toegepast op verschillende interessante dermatologische formules.

Achtergrond informatie: MFK site

“Ervaringen van een verpleegkundig wondexpert”

Eric Roovers, verpleegkundig ziekenhuishygiënist

Aan de hand van casuïstiek komt de praktijk van de moderne wondzorg naar u toe. Een workshop vol praktische tips die toont hoe u een wonde optimaal kan verzorgen. Daarnaast gaan we dieper in op specifieke technieken zoals de verzorging van ‘skin tears’, oncologische wonden, larventherapie en vacuümtherapie.

Presentatie: niet vrijgegeven

“Magistraal oefenen”

Emanuelle Vanmechelen, apotheker en Lies Delmulle, doctor apotheker, MFK – Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg

We bespreken verschillende TMF basissen, de beste dermatologische formules en er wordt geoefend op de manier van voorschrijven. U leert wellicht nieuwe formules kennen, eigen recepten kunnen worden besproken en gedeeld met collega’s.

“Dermatoscopie, oog voor detail”

Lieve Brochez, dermatoloog

We nemen verdachte huidletsels letterlijk onder de loupe. Wat zien we precies? Hoe beschrijven we een letsel met al zijn kenmerken? Wat verdient onze aandacht? Wanneer is verder onderzoek of behandeling aangewezen?

“Tips voor kleine heelkunde”

Sven Vercauteren, thorax- en vaatchirurg

We bekijken verschillende aspecten van kleine heelkunde. Zo zullen de verschillende hechtingstechnieken, hechtingsdraden, anesthesiemogelijkheden en mogelijkheden tot esthetische littekenbeperking besproken worden. We gaan dieper in op excisies van huid- of subcutane letsels (laat u niet verrassen door een ogenschijnlijk ‘lipoompje’; wat te doen bij een ‘spuitertje’, …). De verschillende behandelingswijzen voor een ingegroeide teennagel komen eveneens aan bod. De workshop zal ook praktisch van aard zijn (met naald, draad en varkenspoot!) en met nadruk op interactie.

“Lasers en innovatieve technieken in de dermatologie”

Serge Coopman, dermatoloog

Lasers vormen zonder twijfel de belangrijkste innovatie in de dermatologie van de laatste 25 jaar. Door nieuwe technologie kan men vandaag aandoeningen behandelen waarvan men vroeger enkel kon dromen. Anderzijds is er rond deze therapie ook een ‘hype’ ontstaan die vaak onrealistische verwachtingen genereert en onvermijdelijk ook bijdraagt tot commerciële uitwassen.
De huisarts is de vertrouwenspersoon bij uitstek om de vragende leek te oriënteren in deze jungle. In deze workshop worden dan ook de échte vernieuwingen toegelicht en daarnaast ook speldjes uitgedeeld om mythes en valse beloften te doorprikken.

“Dikke benen geven problemen”

Willem Blom, dermatoloog NL

De huisarts wordt regelmatig geconfronteerd met patiënten die last hebben van een dik been.
Is het enkelzijdig of dubbelzijdig? Is er koorts? Is hij /zij mobiel? Gipsverband? Pas geopereerd? Trombose (gehad )? Is de patiënt bekend met cardiale problematiek? Open been (gehad)? Heeft hij / zij spataderen? Medicatieveranderingen?
We gaan in op de anamnese, het klinische beeld, onderzoek, diagnostiek en differentiaaldiagnose van het dikke been. Dan volgen de therapeutische mogelijkheden.

Achtergrond informatie

“Zoönosen, zijn ze zo onnozel?”

Egge de Kreek, dermatoloog NL

Voorop in deze lezing staan huidafwijkingen bij de mens door contact met het huisdier, klein of groot. Er is speciale aandacht voor de meest voorkomende zoönose - schimmels bij mens en dier - en het verschil tussen animale en humane schurft. Ook diagnostiek en behandeling komen ruim aan bod. De aanwezigheid van schurftmijt kan bv. eenvoudig worden aangetoond hoewel patiënten zich vaak al weken in het medisch circuit bevinden voor de diagnose wordt gesteld. Eczema seborrhoicum lijkt sterk op een huidschimmel: hoe stellen we het verschil vast? Wanneer is een corticosteroïdzalf geïndiceerd en wanneer een antimycoticum?
Maar ook andere aandachtspunten worden besproken. Waarom komen Cheyletiella-infecties bv. tweemaal zo vaak voor bij de vrouw?

Achtergrond informatie: Een overzicht van de zoönosen

“Psoriasis”

An Bervoets, dermatoloog

Achtergrond informatie:

“Mooie beloften, maar… hoe wetenschappelijk is reclame?”

Jean-Pierre De Greve

“Wetenschappelijk bewezen”, “dermatologisch getest”, “een klinische studie toont aan dat…”, reclame belooft jeugd en schoonheid met wetenschappelijke betrouwbaarheid. In veel gevallen wordt de gebruiker echter misleid en de wetenschap misbruikt. Producenten creëren een oneigenlijke wetenschappelijke indruk omdat ze weten dat de consumenten vertrouwen hebben in de wetenschap en er tegelijkertijd niet veel van begrijpen. Dus kun je ze met mooie wetenschappelijke termen, symbolen en situaties om de oren slaan om ze een prachtige haardos en een gladde, soepele perzikachtige huid te beloven.

Reclame blijkt een heel arsenaal aan wetenschappelijke attributen te gebruiken om de consument te overtuigen van de miraculeuze werking van cremes, shampoos en andere beauty en wellness producten. Een analyse wees uit dat er tussen al dat reclamekoren behoorlijk wat kaf zit. En over dat kaf gaat dit verhaal.

“Huid en Oncologie"

Een verhaal over goed en kwaad.

Arlette De Coninck, dermatoloog

De frequentie van huidkanker is de laatste jaren sterk toegenomen dit geldt zowel voor de epitheliomen (basaalcel carcinomen, plaveiselcel carcinomen) als voor het maligne melanoom.
Deze “oncologische vlekken” ontstaan in de oppervlakkige lagen van de huid en zijn dus in het beginstadium zichtbaar, daardoor herkenbaar en behandelbaar. Vroegtijdige diagnose en behandeling geeft een uitstekende prognose. En wat is zinvolle preventie?
We bespreken precancereuse huidletsels en ook de minder frequent voorkomende huidtumoren.