Staalafneming en collectie van secreties en excreties door personen die hiertoe wettelijk niet bevoegd zijn: kan dat?

12 jul 2021

Op 9 juli 2021 werd het Koninklijk Besluit van 7 juli 2021 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 december 2020 tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn gepubliceerd.

De wet van 6 november 2020 betreft de zogenaamde noodwet. Op grond van deze wet kunnen personen die hiertoe in feite niet bevoegd zijn, in het kader van de COVID-19-coronavirusepidemie en indien aan strikte voorwaarden is voldaan, bepaalde verpleegkundige handelingen stellen. Een aantal handelingen werd expliciet uitgesloten. Deze handelingen kunnen niet door niet-bevoegde personen uitgeoefend worden. Personen die wettelijk niet bevoegd zijn, zijn onder meer bepaalde studenten van gezondheidszorgberoepen, zorgkundigen, tandartsen, laboranten, etc.

Staalafneming en collectie van secreties en excreties door niet-bevoegde personen was op grond van de noodwet en het Koninklijk Besluit van 13 december 2020 mogelijk doch met uitsluiting van wissers van meer dan 8 centimeter.

Daar brengt het Koninklijk Besluit van 7 juli 2021 verandering in. Het Koninklijk Besluit bepaalt namelijk dat de woorden “met uitsluiting van wissers van meer dan 8 centimeter” opgeheven worden. Dienvolgens is staalafneming en collectie van secreties en excreties door personen die hiertoe wettelijk niet bevoegd zijn in het kader van de noodwet mogelijk, ongeacht de lengte van de wisser. Belangrijk is wel dat steeds alle voorwaarden van de noodwet vervuld moeten zijn!