Wat is het mortaliteitspercentage bij bevestigde COVID-19 patiënten?

Corona thema
Achtergronden
Antwoord

Het sterftecijfer bij bevestigde COVID-19-patiënten varieert tussen 0,15% en 12,2% (in het epicentrum, Wuhan). Het sterftecijfer is zeer variabel, omdat het afhangt van de gebruikte berekeningsmethode, de beschikbaarheid van medische zorg en de richtlijnen voor testen op COVID-19. Deze richtlijnen verschillen per land, zelfs onderling tussen steden en veranderen over de tijd. 

Meer info en referenties, vindt u hier.

Dossiertype
Wetenschappelijk