Zijn sneltesten geen goed hulpmiddel in deze epidemie?

Corona thema
Achtergronden
Antwoord

Het gaat hier om testen op antistoffen-testen (IgM en IgG). Deze testen bieden dus enkel een kijk naar het verleden, en zeggen niets over wat er momenteel aan de hand is bij de geteste persoon. De betrouwbaarheid, vergeleken met gecertificeerde labotesten, is onvoldoende om betrouwbare resultaten te bekomen. Het lijkt meer aangewezen om beroep te doen op de beschikbare labotesten, in plaats van op een wat amateuristische manier (want de correcte uitvoering van deze sneltesten is niet zo evident) aan sneltesting te doen.

Bovendien: Er is een verbod op het gebruik van deze testen! 

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk