Wanneer kan een patiënt terug aan het werk?

Corona thema
Achtergronden
Antwoord

Enkel voor het zorgpersoneel bestaan er duidelijke richtlijnen rond werkhervatting. Maar gezien het virus tot 14 dagen na begin van de symptomen in de nasofarynx aantoonbaar blijft, moeten we ervan uitgaan dat een werknemer ook tot zo lang besmettelijk is.

Om het risico op besmetting van collega’s en klanten zo veel mogelijk te beperken, worden veiligheidshalve voor werknemers in andere sectoren ook dezelfde richtlijnen als voor zorgpersoneel voorgesteld.

Bij bevestigde of vermoede Covid-19 infectie kan het werk ten vroegste hervat worden 7 dagen na het begin van de symptomen. Daarna is werkhervatting mogelijk van zodra de klinische toestand het toelaat, de lichaamstemperatuur 3 dagen genormaliseerd is (zonder nood aan antipyretica) EN de respiratoire symptomen sterk verbeterd of verdwenen zijn.

Bij de werkhervatting draagt de werknemer een chirurgisch* mondmasker (tot minstens 14 dagen na het begin van de symptomen, of zo nodig langer, tot wanneer de respiratoire symptomen (hoesten, niezen, lopende of verstopte neus) volledig verdwenen zijn.  De werknemer blijft ook de algemeen aanbevolen hygiënische maatregelen volgen: afstand houden en regelmatig handen wassen met zeep of alcoholgel.

* bij gebrek aan chirurgische mondmaskers kunnen werknemers die niet in de zorgsector werken ook een herbruikbaar, stoffen masker dragen. Dagelijks te wassen op 60°.

 

Dossiertype
Wetenschappelijk