Wanneer mag een herstellende COVID-19 patiënt terug aan het werk?

Corona thema
Achtergronden
Antwoord

Elke werkhervatting is een individuele afweging, waarbij de behandelende huisarts rekening houdt met de doorgemaakte aandoening, de functionele capaciteiten van de patiënt en de concrete werkomstandigheden. Bij een herstelde COVID-19 patiënt komt daarbij nog de zorg voor de volksgezondheid: in welke mate kan de werknemer nog het virus overdragen tijdens het uitvoeren van zijn of haar werktaken? Want bij spreken, niezen of hoesten kunnen virus bevattende druppeltjes vrijkomen. Daarom adviseert het wetenschappelijk comité om de werknemer die het werk hervat gedurende 14 dagen (sinds de start van de symptomen) een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen. Deze richtlijn komt vanuit een grote bezorgdheid om virusoverdracht in de werkomgeving volledig uit te sluiten. Uiteraard moet dit advies geïntegreerd worden samen met de andere factoren die bij werkhervatting komen kijken. Wanneer de behandelende arts een veilig hervatten van het werk moeilijk kan inschatten, is overleg met de bedrijfsarts aan de orde.

 

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk