Is besmetting met het coronavirus COVID-19 meldingsplichtig?

Corona thema
Achtergronden
Antwoord

Huisartsen moeten enkel nog volgende gevallen melden aan de diensten infectieziektebestrijding:

  • overlijdens veroorzaakt door COVID-19
  • COVID-19 gevallen in residentiële gemeenschappen (bv. WZC)

Bevestigde gevallen bij zorgpersoneel moeten niet gemeld worden (tenzij deel van een cluster in een residentiële gemeenschap, cfr. supra).

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk