Is er specifieke informatie beschikbaar over COVID-19 bij kinderen?

Corona thema
Achtergronden
Antwoord

Op de website van Sciensano vindt u een aantal nuttige documenten i.v.m. COVID-19 en kinderen:

1) De gevalsdefinitie en criteria voor testen bevatten specifieke richtlijnen voor kinderen. 

Indien er geen complicaties zijn die dit onmogelijk maken, kunnen kinderen die aan de gevalsdefinitie voldoen conform de gewone procedures door de huisarts getest worden (in het triagepunt). 

Hier vindt u een filmpje dat de staalname bij een kind illustreert.

2) Straks kunnen (een aantal) kinderen terug naar school. Hier vindt u een overzicht van risicogroepen voor wie het al dan niet afgeraden wordt om terug naar school te gaan.

Algemeen:

 • Voor kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg) wordt geadviseerd niet naar school te gaan.
 • Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie: te overleggen met behandelende arts.
 • Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen: te overleggen met behandelende arts .
 • Kinderen met een chronische ziekte die naar school mogen gaan moeten uiteraard, net zoals de rest van de bevolking, de richtlijnen rond hygiëne, afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik (volgens leeftijd), zoals aangegeven door de nationale veiligheidsraad strikt opvolgen.
 • Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygienische maatregelen. Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont moet een arts gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden.

Voor meer details: lees het document 'Risicogroepen pediatrie'.

3) De FAQ pediatrische populatie – COVID-19 biedt antwoord op vragen zoals:

 • De overheid beslist om kinderen weldra terug naar school te laten gaan. Is dit veilig?
 • Wat als mijn kind een chronische aandoening heeft?
 • Moeten moeder (met COVID-19) en kind gescheiden worden? Wie mag op bezoek komen?
 • Wat met pasgeborenen op N* en NICU ten tijde van de de COVID-19 pandemie?
 • Is er een groot risico dat jonge patiënten met COVID-19 (inclusief kinderen) een ritmestoornis doen of plotse cardiale dood sterven? 
 • Moeten kinderen met een nierpathologie of hypertensie ACE-inhibitoren ofangiotensine- receptorblokkers (ARB) staken in het kader van de COVID-epidemie?
 • Is het een goed idee om kinderen naar de crèche te laten gaan? Is er een groot risico dat mijn kind COVID-19 oploopt en dan het virus aan mij doorgeeft?
 • Is werken in een crèche een risico om COVID-19 op te lopen en moet de persoon die in een crèche werkt specifieke voorzorgsmaatregelen nemen?
 • Moeten routinevaccinaties nog doorgaan? 
 • Moeten huisartsen kinderen met > 3 dagen koorts of verergerende respiratoire tekens onmiddellijk naar spoedgevallen doorsturen?
 • Is er geen groot risico dat kinderen in de wachtzaal besmet worden?
 • Wordt het geven van aerosols afgeraden bij kinderen met vermoeden COVID-19? 
 • Wat moet ik doen voor mijn patiënten die worden behandeld met inhalatiecorticosteroïden als onderdeel van hun onderhoudsbehandeling voor astma?
 • Moet een kind met een gastro-enteritis beeld worden beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19? 
Dossiertype
Niet-wetenschappelijk