Steekkaarten & Implementatiemateriaal

Deze steekkaarten en andere hulpmiddelen voor tijdens het consult zijn grotendeels samengesteld op basis van de richtlijnen voor goede medische praktijkvoering of horen bij artikels uit Huisarts Nu. Ze zijn bedoeld als geheugensteun en hulp tijdens de raadpleging. Lectuur van de steekkaarten kan natuurlijk nooit de lectuur van de volledige richtlijnen vervangen.

 
Praktijkvoering

 
Patiëntenfolders

K
Cardiovasculair stelsel

P
Psychische problemen

R
Luchtwegen

 • Steekkaart Acute Hoest

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart

 • Steekkaart Astma bij volwassenen

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart Astma bij volwassenen

 • Opvolgrapport Ernstige Pneumokokkeninfecties 2008

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Ernstige Pneumokokkeninfecties 2008

 • Steekkaart Ernstige Pneumokokkeninfecties

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart Ernstige Pneumokokkeninfecties

 • Steekkaart COPD

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart COPD

S
Huid

 • Steekkaart Scabiës

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart Scabiës

 • Steekkaart acne

  Laatste update: 15 mrt 2021

  Steekkaart acne: anamnese, diagnose, klinisch onderzoek, behandeling en doorverwijzing

T
Endocriene klieren, stofwisseling, voeding

U
Urinewegen

 • Bijlage niet-limitatieve lijst medicatie

  Laatste update: 19 nov 2020

  Bijlage niet-limitatieve lijst van medicatie

 • Steekkaart CNI

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart CNI

 • Steekkaart cystitis

  Laatste update: 15 jan 2021

  Steekkaart bij de richtlijn 'Cystitis bij de vrouw'

W
Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling

X
Geslachtsorganen vrouw

 • Steekkaart Chlamydia trachomatis

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart Chlamydia trachomatis

 • Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2006

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2006

 • Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2009

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2009

 • Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2010

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2010

 • Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2011

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2011

 • Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2013

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Chlamydia Trachomatis 2013

 • Opvolgrapport Cervixkankerscreening 2014

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Cervixkankerscreening 2014

 • Opvolgrapport Cervixkankerscreening 2017

  Laatste update: 19 nov 2020

  Opvolgrapport Cervixkankerscreening 2017

 • Steekkaart vaginitis en vaginose

  Laatste update: 15 jan 2021

  Steekkaart op basis van de richtlijn 'Vulvovaginale klachten bij vrouwen met vulvovaginitis en vaginose in de reproductieve levensfase'

Z
Sociale problemen

 • Steekkaart Kindermishandeling

  Laatste update: 19 nov 2020

  Steekkaart vermoeden van kindermishandeling

 • Medisch certificaat bij slagen en verwondingen 2014

  Laatste update: 19 nov 2020

  Medisch Certificaat bij slagen en verwondingen