Coronavirus COVID-19

26 feb 2020

Informatiebronnen

1. Federale overheid - Publieksinformatie

Op deze informatiesite van de federale overheid, in samenwerking met gewesten en regio's vindt elke burger informatie over het virus, nieuws, een FAQ en informatie over de maatregelen van de overheid.

Burgers vinden er o.a. tips over hygiëne

Er is ook mogelijk voor burgers om vragen te stellen via mail of via telefoon (0800/14689).

De website van de federale overheid: info-coronavirus.be


2. Federale overheid - Informatie voor gezondheidsprofessionals

Op de website van Sciensano vinden huisartsen informatie op hun maat. o.a.:

De webpagina van Sciensano over coronavirus COVID-19


3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Op de Engelstalige website van dit Europees agentschap vindt u:

 • De laatste updates m.b.t. epidemiologische curve en wereldwijde verspreiding
 • Een dashboard met de meest recente gegevens
 • De actuele risicoanalyse

Daarnaast vindt u er ook achtergrondinformatie, een Q&A, korte e-learnings,...

De webpagina van het ECDC over coronavirus COVID-19


4. World Health Organization (WHO)

Op de Engelstalige website van de WHO vindt u patiënteninformatie in tekst, grafieken en korte filmpjes, naast technische instructies voor de organisatie van de gezondheidszorg i.k.v. deze uitbraak. 

De webpagina van de WHO over coronavirus COVID-19


5. Ebpracticenet

Ebpracticenet heeft de richtlijn 'Besmettingen met het coronavirus' bijgewerkt.

De richtlijn 'Besmettingen met het coronavirus'

6. Informatie van onze partners

7. Nog vragen? Contacteer ons!

Domus Medica heeft een centraal e-mailadres waar huisartsen terechtkunnen met vragen over het coronavirus: corona@domusmedica.be. Via dit e-mailadres kunnen wij uw vragen bundelen, voorleggen aan de crisiscel van de FOD Volksgezondheid indien nodig en u zo snel mogelijk een antwoord geven. 

Hoe een patiënt met een mogelijke besmetting herkennen?

Casusdefinitie verdacht geval (aangepast 11/3/2020)

België heeft voldaan aan de criteria1 die de lokale circulatie van het virus aangeeft. De criteria "reizen" maakt geen deel meer uit van de indicatie voor test.

Aanwijzingen voor testen

 1. Elke persoon waarvan de klinische toestand een opname vereist EN waarbij de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft
 2. Elk lid van het zorgpersoneel2 die de definitie van een mogelijk geval vervult EN die koorts heeft.

Definitie mogelijk geval

Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen

 • die nieuw verschijnen of
 • die verslechteren, indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont

Deze gevalsdefinitie wordt gebruikt om een mogelijk geval van SARS-CoV-2-infectie te identificeren voor het beheerstrategie van een risico voor de volksgezondheid. Bij de individuele benadering van een patiënt met een ernstige luchtweginfectie voert de behandelende arts de diagnostische testen uit die nodig zijn om de patiënt te behandelen.

 1. Toegenomen aantal gevallen in de afgelopen 7 dagen, incidentie van minstens 20 gevallen per miljoen inwoners en een absoluut aantal gevallen van minstens 50 in een regio/provincie.
 2. Artsen, verpleegkundigen, personeel rusthuis en paramedische beroepen (bv.: ambulanciers, respiratoire kinesisten, …) indien contact met risicogroepen

Raadpleeg de actuele gevalsdefinitie op de website van Sciensano

Eerstelijnsaanpak van een patiënt met vermoeden van COVID-19 infectie

(19 maart 2020)

Wanneer een patiënt met een COVID-19 pneumonie lichte dyspnoe heeft en een goede zuurstofsaturatie, kan hij of zij perfect thuis het herstel afwachten.

Er is momenteel geen antivirale therapie beschikbaar, zodat enkel een ondersteunende aanpak aan de orde is. Bronchodilatoren helpen niet tegen de kortademigheid, omdat het coronavirus de alveolen infecteert en daar de uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas hindert. De verminderde diffusiecapaciteit veroorzaakt de dyspnoe en kan wel verlicht worden door het toedienen van zuurstof. Ook paracetamol is een veilige optie om koorts en algemeen ziek zijn te bestrijden. Het lijkt me verstandig om terughoudend te zijn bij het gebruik van aerosoltherapie, want de uitgeademde micro-druppeltjes bevatten veel viruspartikels die lang kunnen overleven. Zo’n microdruppeltje levert de ideale omgeving voor een virus: vochtig en warm. Ook wanneer zo’n microdruppeltje op kleding of een oppervlak terecht komt, kunnen de viruspartikels urenlang in een besmettelijke hoeveelheid aanwezig blijven.

Momenteel lijkt het verstandig om geen NSAID’s te geven als symptomatische therapie. Patiënten die een NSAID-dergelijke behandeling gebruiken als onderhoudstherapie voor een chronische aandoening kunnen deze wel verder zetten. Dat is het algemeen advies van geraadpleegde deskundigen en van het BCFI. Ook Sartanen en ACE-inhibitoren worden verder gecontinueerd als de patiënt met een vermoedelijke COVID-19 pneumonie matige klachten heeft en thuis kan opgevolgd worden. Over het gebruik van cortisone of antibiotica als therapie bij een COVID-19 infectie bestaat geen enkele wetenschappelijke evidentie.

Er bestaan geen specifieke richtlijnen voor de aanpak van kinderen of ouderen. Wel komt naar voren dat kinderen relatief weinig last hebben van een COVID-19 infectie en vlot herstellen. Boven de 50 jaar is dat anders. Naarmate de patiënt ouder is, verhoogt de kans op het doormaken van een ernstige pneumonie, waarvoor eventueel ziekenhuisopname noodzakelijk kan zijn. Dus, plus-vijftigers moeten korter (telefonisch) opgevolgd worden dan jongere personen. De meest nauwkeurige parameters om een verslechtering van de situatie te onderkennen, is het optreden of verergeren van dyspnoe en een daling van de zuurstofsaturatie. Ook het verschijnen van ademhalingsgebonden thoracale pijn kan een teken zijn dat de pneumonie evolueert naar een ernstige fase.

Raadpleeg de actuele procedure op de website van Sciensano

Personeel in de gezondheidszorg

Als de gezondheidswerker symptomen vertoont

 • indien de patiënt milde symptomen vertoont zonder koorts is werken toegestaan (voor  zover de klinische toestand dat toelaat) mits gebruik van een chirurgisch masker2  en in acht nemen van goede handhygiëne
 • indien de zorgverlener respiratoire symptomen én koorts vertoont:
  • afname van een staal voor de diagnose van COVID-19, in het ziekenhuis (voor ziekenhuispersoneel) of via de huisarts indien die beschikt over het nodige materiaal voor de afname en om zich te beschermen
  • in afwachting van het resultaat: thuisisolatie;
 • bij een positief resultaat (bevestigd geval): verder thuisisolatie gedurende minimum 7 dagen of langer, tot het verdwijnen van de symptomen;
 • voor het beheer van nauwe contacten in geval van positief resultaat: zie richtlijn hier

Raadpleeg de actuele procedure op de website van Sciensano

Wetenschappelijke achtergrondinformatie

Het coronavirus COVID-19 is nieuw, maar wordt door de wetenschappelijke wereld op de voet gevolgd.

Alle huisartsen hebben gratis toegang op de Cebam Digital Library for Health (www.cdlh.be). Dynamed is in de digitale bibliotheek een Point-of-care bron die vergelijkbaar is met UpToDate en heel snel is in het updaten van informatie zoals Covid-19. Dynamed is nu ook geaccrediteerd door het Riziv.
In de Cebam Digital Library of Health is ook full text toegang tot The lancet, British Medical Journal, JAMA, New England Journal of Medicine, Cochrane Library, en nog veel meer.

O.a. volgende wetenschappelijke publicaties stellen hun content m.b.t. het coronavirus COVID-19 vrij ter beschikking:

Informatie voor de pers

Domus Medica heeft 3 huisartsen aangesteld om journalisten te woord te staan indien er vragen zijn. 

Gelieve onderstaand formulier in te vullen zodat één van die huisartsen u snel kan contacteren.

Ingezonden formulieren worden onmiddellijk opgevolgd.

Voor dringende vragen kan u ook terecht op het nr. 03/425.76.76.

Formulier