Coronavirus COVID-19

26 feb 2020
Deze webpagina kwam tot stand met de steun van ruim 3000 leden. Nog geen lid? Maak er NU werk van!

Informatiebronnen

1. Federale overheid - Publieksinformatie

Op deze informatiesite van de federale overheid, in samenwerking met gewesten en regio's vindt elke burger informatie over het virus, nieuws, een FAQ en informatie over de maatregelen van de overheid.

Burgers vinden er o.a. tips over hygiëne

Er is ook mogelijk voor burgers om vragen te stellen via mail of via telefoon (0800/14689).

De website van de federale overheid: info-coronavirus.be


2. Federale overheid - Informatie voor gezondheidsprofessionals

Op de website van Sciensano vinden huisartsen informatie op hun maat. o.a.:

De webpagina van Sciensano over coronavirus COVID-19

3. Vlaamse overheid

Richtlijnen voor zorgprofessionals

Op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u alle richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen, (eerstelijns)zorgverleners, zorgvoorzieningen voor ouderen of kwetsbare mensen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, CLB en bedrijfsgeneeskundige diensten.

De webpagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Kind en Gezin

Brochure over de aanpak van besmettingen en hoog-risicocontacten tijdens de corona-epidemie in de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Op de Engelstalige website van dit Europees agentschap vindt u:

  • De laatste updates m.b.t. epidemiologische curve en wereldwijde verspreiding
  • Een dashboard met de meest recente gegevens
  • De actuele risicoanalyse

Daarnaast vindt u er ook achtergrondinformatie, een Q&A, korte e-learnings,...

De webpagina van het ECDC over coronavirus COVID-19


5. World Health Organization (WHO)

Op de Engelstalige website van de WHO vindt u patiënteninformatie in tekst, grafieken en korte filmpjes, naast technische instructies voor de organisatie van de gezondheidszorg i.k.v. deze uitbraak. 

De webpagina van de WHO over coronavirus COVID-19


6. Ebpracticenet

Ebpracticenet heeft de richtlijn 'Besmettingen met het coronavirus' bijgewerkt.

De richtlijn 'Besmettingen met het coronavirus'

7. Informatie van onze partners

8. Nog vragen? Contacteer ons!

Domus Medica heeft een centraal e-mailadres waar huisartsen terechtkunnen met vragen over het coronavirus: corona@domusmedica.be. Via dit e-mailadres kunnen wij uw vragen bundelen, voorleggen aan de crisiscel van de FOD Volksgezondheid indien nodig en u zo snel mogelijk een antwoord geven. 

Gevalsdefinitie, indicaties voor testen en verplichte melding van COVID-19 (1/10/2020)

Eerstelijnsaanpak van een patiënt met (vermoeden van) COVID-19 infectie

Sciensano

Volg de procedure zoals gepubliceerd door Sciensano

Domus Medica

Domus Medica heeft een aantal stroomschema's en overzichten die kunnen helpen bij de aanpak van patiënten met een (vermoeden van) COVID-19 infectie.

U kunt deze terugvinden op onze 'Documenten'-pagina

Organisatie van de praktijk

In de praktijk is het belangrijk dat patiënten met infectiepathologie geen (onbeschermd) contact hebben met arts, personeel of andere patiënten. Dit vraagt een andere organisatie van de praktijk dan we gewoon zijn.

Domus Medica maakte hierover drie documenten:

Raadpleeg de actuele procedure op de website van Sciensano

Wetenschappelijke achtergrondinformatie

Het coronavirus COVID-19 is nieuw, maar wordt door de wetenschappelijke wereld op de voet gevolgd.

Alle huisartsen hebben gratis toegang op de Cebam Digital Library for Health (www.cdlh.be). Dynamed is in de digitale bibliotheek een Point-of-care bron die vergelijkbaar is met UpToDate en heel snel is in het updaten van informatie zoals Covid-19. Dynamed is nu ook geaccrediteerd door het Riziv.
In de Cebam Digital Library of Health is ook full text toegang tot The lancet, British Medical Journal, JAMA, New England Journal of Medicine, Cochrane Library, en nog veel meer.

O.a. volgende wetenschappelijke publicaties stellen hun content m.b.t. het coronavirus COVID-19 vrij ter beschikking:

Cijfermateriaal

Nog geen lid van Domus Medica? Steun ons en word vandaag nog lid!