Kunnen chirurgische maskers hergebruikt worden?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Er bestaan nog geen data rond het hergebuik van (chirurgische) maskers voor SARS-CoV-2. De voorlopige aanbevelingen berusten voornamelijk op adviezen en evidentie vanuit pandemieën met andere respiratoire virussen. 

Chirurgische maskers worden best gebruikt voor een periode van 4-6u. Indien er tekorten zijn, kan deze periode verlengd worden tot maximaal 8u. Volgende voorschriften dienen hierbij gevolgd te worden: 

  • Raak het masker niet aan langs de buitenzijde.
  • Vervang onmiddellijk bij een vochtig of beschadigd masker of bij zichtbare schade. 

Er wordt aangeraden het masker continu te dragen tijdens en tussen patiëntencontact. Indien er langere periodes tussen patiëntencontacten zitten of men wil eten/drinken, kan het masker kortstondig worden uitgedaan, mits volgende voorschriften te volgen: 

  • Doe het masker pas uit nadat u de behandelruimte verlaten heeft. 
  • Ontsmet/was uw handen vooraleer het masker af te zetten of terug op te zetten. 
  • Let op dat u tijdens de handeling enkel de binnenkant van het masker aanraakt. 
  • Berg het masker op een veilige plek op, eventueel in een gepersonaliseerde envelope.

Respiratoire pathogenen kunnen overleven tot 8u op de buitenkant van het masker, zo blijkt uit studies i.v.m. influenza en RSV. Op die manier vormen maskers een risico op zelf-contaminatie van de gebruiker bij hergebruik. Dit kan ontstaan door hand of huidcontaminatie, ingestie of mucusmembraancontact. Risico op contaminatie van de buitenkant van het masker neemt voornamelijk toe na gebruik van > 6 uur en bij meer fysieke contacten. Het blijft dus raadzaam het chirurgisch masker zo min mogelijk aan te raken of te verwisselen. 

Een methode om chirurgische maskers te ontsmetten moet de virale besmetting verwijderen, onschadelijk zijn voor de gebruiker en de integriteit van de verschillende elementen van het masker behouden. Op dit moment zijn er geen gevalideerde methoden van ontsmetting van chirurgische maskers bekend die voldoen aan deze criteria. 

Dossiertype
Wetenschappelijk