Met welke producten kan je reinigen en ontsmetten?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Er is een beproefde strategie om een huisartsenpraktijk klinisch clean te houden, zodat micro-organismen niet kunnen overgaan op patiënten en zorgverleners. In deze coronatijden worden mogelijks besmette personen naar spoed of triagepost verwezen, maar het blijft mogelijk dat asymptomatische personen, die het virus kunnen overdragen, zich aanbieden voor acute zorgen of opvolging voor chronische aandoeningen. Daarom is het momenteel aangewezen om na elke patiënt de consultatieruimte te ontsmetten.

Bij zichtbare contaminatie (niezen op het bureaublad, bijvoorbeeld) is eerst reiniging aan de orde voordat ontsmetting wordt toegepast. Een plantensproeier gevuld met een sopje met een gewoon huishoudelijk detergent is daarvoor prima geschikt. Sproei het op de bevuilde oppervlakte, en laat minstens een minuut inwerken. Deze procedure vernietigt het overgrote deel van virussen en cellen die zich in microdruppeltjes bevinden. Neem nadien af met een licht vochtige doek.

Dan is het oppervlak gereinigd, en klaar voor de ontsmettingsfase. Uit experimenten is gebleken dat alcohol van minstens 60% ethanol en een chlooroplossing het meest doeltreffend zijn om virussen te vernietigen. Ook deze vloeistoffen kan je via een plantensproeier toepassen op de te ontsmetten oppervlakken. Alcohol is aangewezen voor kleine oppervlakken, zoals deurklinken. De oplossing met verdund bleekwater kan je toepassen op grotere oppervlakken zoals trapleuningen, bureaublad en onderzoekstafel. Ook nu is het van belang om het ontsmettingsmiddel voldoende tijd te gunnen om in te werken: 1 tot 3 minuten.

Hoe een ontsmettende chlooroplossing maken met chloortabletten?

Chloortabletten (natriumdichloorisocyanuraat of NaDCC) oplossen in handwarm water, aan een concentratie van 1000 ppm. Hoeveel tabletten hiervoor nodig zijn, hangt af van het gewicht van de tabletten en van het percentage actieve chloor aanwezig in de tablet. Een voorbeeld. Een tablet weegt 2,7 g en geeft 55% actief chloor vrij. Dit is dus 1,5 g actief chloor per tablet. Om een chlooroplossing van 1000 ppm klaar te maken moet 1 tablet opgelost worden in 1,5 liter handwarm water.

Hoe een ontsmettende chlooroplossing maken met bleekwater?

Bleekwater moet verdund worden in koud water. Een 1000 ppm oplossing bekomt men via volgende tabel:

Commerciële chlooroplossing Hoeveelheid geconcentreerde chlooroplossing Hoeveelheid geconcentreerde chlooroplossing
Chlooroplossing 10° 32 ml per liter water 160 ml per 5 liter water
Chlooroplossing 12° 26 ml per liter water 130 ml per 5 liter water
Chlooroplossing 15° 20 ml per liter water 100 ml per 5 liter water
Chlooroplossing 20° 16 ml per liter water 80 ml per 5 liter water

Noot: 1°= 1 chlorimetrische (Franse eenheid) graad = 3,17 g/L = 3170 ppm

Na deze procedure van reinigen en ontsmetten is de consultatieruimte klinisch clean om in alle veiligheid een volgende patiënt te ontvangen.

Greet Van Kersschaever
Dirk Avonts

Dossiertype
Niet-wetenschappelijk