Kunnen micro-organismen overgaan van de ene patiënt naar de andere via spirometrie?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

COPD & Astma huisartsen Advies Groep (CAHAG) in Nederland hebben hier een advies over gepubliceerd op hun website. Hun tekst word ondersteund door de interuniversitaire groep in Belgie, die het Domus Medica platform ondersteunt.

 Wij geven daarom hieronder de integrale tekst van het CAHAG, met de link:

https://www.cahag.nl/nieuws/hervatten-van-reguliere-zorg-van-patienten-met-astma-en-copd-de-eerste-lijn-tijdens-corona:

Spirometrie

In verband met een mogelijk verhoogd besmettingsgevaar wordt vooralsnog niet aangeraden om controle spirometrie in de eerste lijn uit te voeren. Zodra hier meer over bekend is volgt een update. Wel kan nu alvast aandacht worden besteed aan de uitvoerbaarheid van de maatregelen zoals eerder opgesteld. 

CAHAG spirometrie en corona. Geïnventariseerd kan worden welke ruimte wordt gebruikt (max 1). Bij uitvoering van spirometrie worden een mondkapje en handschoenen geadviseerd voor de zorgverlener. Is er voldoende beschermingsmateriaal aanwezig? Zorg ervoor dat u voldoende mondstukken met bacteriefilter in de praktijk heeft als u een turbine spirometer gebruikt van bijvoorbeeld CareFusion/PT Medical. De flow transducers van Welch Allyn kunt u gewoon gebruiken. Het advies om 1,5 meter afstand te houden wordt zoveel mogelijk gevolgd, maar zal niet altijd mogelijk zijn. Diagnostische spirometrie kan straks als eerste weer opgestart. Het lijkt verstandig nu alvast te signaleren welke patiënten met astma en COPD later als eerste in aanmerking komen voor spirometrie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan patiënten met persisterende toename van klachten of ziektelast zonder andere verklaring. 

Dossiertype
Wetenschappelijk