Dagelijks een doktersschort in de praktijk en wegwerpschorten op huisbezoek? Is dat de juiste aanpak voor patiënten zonder respiratoire klachten in deze coronatijden?

Corona thema
Infectiebescherming
Antwoord

Wij volgen de richtlijnen van het NHG:

  • Maak een afweging of beschermende kleding nodig is, op grond van risico’s (de kans op spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten, secreta en excreta in combinatie met de kans op een ernstige infectieuze aandoening).
  • Draag beschermende kleding ter voorkoming van spetters op de (werk)kleding bij kleine ingrepen of verloskundige handelingen waarbij kans bestaat op spatten en spuiten van bloed, andere lichaamsvochten, secreta of excreta of bij een isolatie-indicatie. 
    • Het gebruik van een disposable vochtondoorlaatbaar schort of jas heeft de voorkeur. 
    • Voer disposable beschermende kleding na gebruik af als restafval in een goed afgesloten plastic zak.
    • Was beschermende kleding voor meermalig gebruik op een temperatuur van ten minste 60 °C. 
    • Vervang gewone of beschermende kleding in elk geval dagelijks en eerder bij zichtbare verontreiniging.
Dossiertype
Niet-wetenschappelijk